Jan Slaba: Plavecký bazén prošel komplikovaným obdobím

PŘÍBRAM – Aquapark, sportovní hala, zimní stadiony, Nový rybník, skatepark, letní kino, hřiště pod Svatou Horou, hřiště Hlinovky… Všechna místa, která denně využívají tisíce obyvatel Příbrami, spadají pod zastřešující organizaci Sportovní zařízení města Příbram. Čtvrtým rokem ji vede Jan Slaba, který říká, že největší vrásky mu v poslední době způsobil rozběh aquaparku po koronakrizi. A dále fakt, že v případě stejného sportoviště město nedávno přehodnotilo plány na komplexní rekonstrukci.

Jsou již otevřena všechna sportoviště, která spadají pod správu SZM a jež byla zavřena v důsledku takzvané koronavirové krize?

Na začátku června ještě nebylo otevřeno poslední sportoviště, respektive středisko v rámci správy SZM, a to vnitřní plavecký bazén. Zde jsme zaznamenali stavebně-technické komplikace při znovuotevření. Otevřena jsou však už všechna sportoviště včetně takzvaných podprovozů. Konkrétně se jedná o Nový rybník, zimní stadion, sportovní halu, venkovní plavecký bazén, hřiště pod Svatou Horou i hřiště Hlinovky. Jako největší problém hodnotím komplikace ve vnitřním plaveckém bazéně, které s sebou nesou významné a dlouhotrvající technologické postupy. Dále si lze postěžovat na uvolňování mimořádných opatření ze strany vlády. Jednotlivé kroky byly někdy nesrozumitelné, dynamicky měněné, a především často špatně interpretovány. To vše nám komplikovalo opětovné otevření.

Jaká jste přijali hygienická a bezpečnostní opatření proti případnému šíření onemocnění covid-19 po otevření sportovišť?

Jedná se o zvýšení hygienických podmínek jednotlivých středisek. Mluvíme například o rostoucí frekvenci úklidu, zvýšené spotřebě čisticích a dezinfekčních prostředků, poskytování dezinfekčních prostředků pro návštěvníky, stanovení přesného sanitačního řádu, snížení počtu návštěvníků nebo omezení používání některých prostor.

bistro na Novém rybniku

Jak na znovuotevření reagovala sportovní veřejnost? Spíše se obávala, nebo se hned vrhla vybít nahromaděnou energii?

Vzhledem k tomu, že některá naše střediska jsou spíše volnočasová než vyloženě sportovní, tak se obrázek reakce tříští podle cílových skupin návštěvníků. Velký vliv mělo a má, v jaké fázi bylo dané středisko otevíráno. Například jestli ve fázi, kdy se otevíraly i jiné provozovny jako kino či divadlo. Spíše však panovalo nadšení ze znovuotevření s přebytkem energie u sportovců, a u běžné veřejnosti se jednalo ve velké většině o opatrnost a respekt ze situace. Nyní už to vypadá, že se vše vrací do normálních kolejí, alespoň co se týká přístupu veřejnosti ke sportovištím a volnočasovým aktivitám.

Z hlediska hygieny je nejkomplikovanější vnitřní bazén, který jste v průběhu koronakrize vypustili. Proč se zpozdilo otevření?

Vnitřní plavecký bazén prošel komplikovaným obdobím. V celém provozu bylo potřeba provést kompletní sanitaci, úklid a dezinfekci, uskutečnit důkladnou prohlídku, zajistit nutnou údržbu, vypustit veškeré bazény či vířivky. To vše probíhalo ruku v ruce s cílem co nejvíce šetřit náklady na provoz, jež jsou v rámci rozpočtu významné. Na druhou stranu se nám naskytla jedinečná možnost pro provedení oprav a údržby, kterou nemůžete dělat během běžného provozu. A to jak v rámci vyhrazených technických zařízení, tak i ve stavební části. A právě při těchto údržbových pracích, které vedly k opětovnému zprovoznění velkého plaveckého bazénu, došlo ke zmiňovaným komplikacím. Během této doby příbramské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že se nebude rekonstruovat plavecký bazén v maximální variantě a připraví se úspornější verze. I toto má významný vliv.

Aquapark Příbram

Často se mluví o tom, že aquapark je v opravdu špatném stavu. Z hlediska návštěvníka to tak působit nemusí. Co představuje největší problém z pohledu ředitele SZM?

Zde se malinko vrátím k předešlé otázce. Při jednání o zrušení rekonstrukce aquaparku na květnovém zastupitelstvu města bylo některým ze zastupitelů řečeno, že se jedná o dobrý krok a že se díky tomuto rozhodnutí zbaví některých nočních můr. Já na to reagoval slovy, že mně jich zase o něco přibylo…

Plavecký bazén je ve špatném stavebně-technickém stavu, technologicky je provoz zastaralý a bez plné automatizace. Tato fakta představují největší provozní problémy. Další potíž tvoří omezené možnosti nabízených služeb. Za poslední tři roky se nám dařilo meziročně zvyšovat návštěvnost, což je dobře, ale vlivem omezené kapacity služeb nám to na druhou stranu přináší nemalé provozně-návštěvní komplikace. Máme nízký počet plaveckých drah a nedostačuje kapacita sauny nebo páry.

Nucenou přestávku během jara jste využili pro přípravu sportovišť na letní sezonu. Které práce jste uskutečnili?

Díky „korona“ přestávce jsme realizovali nejen běžnou údržbu a opravy, ale také práce, které se za provozu realizují komplikovaně. Každé středisko má své specifické požadavky. Hřiště pod Svatou Horou bývá po zimním čase v mírně zdemolovaném stavu. Opravili jsme dřevěná hrazení, sítě, zábradlí, herní prvky a provedli kompletní úklid a dezinfekci. Na Novém rybníce probíhaly dvě velké investiční akce, dále pak opravy elektroinstalace letního kina, laviček, pochozích cest nebo dětských hřišť. Vnitřní plavecký bazén prošel již popisovanými změnami. Při zprovoznění venkovního bazénu jsme renovovali betonové prvky, čerpadla, sekali trávu a dezinfikovali. Odstávka zimního stadionu se využila k pravidelné kompletní revizi čpavkového hospodářství, opravám na velké i malé hale, provedení nového bílého podkladu obou ledových ploch nebo nových pochozích ploch na střídačkách. Práce bylo více než dost.

Litorální pásmo Nový rybnik

Na začátku roku začalo na Novém rybníku vznikat takzvané litorální pásmo. O co se jedná a k čemu má sloužit?

Oblast litorálního pásma byla vybudována na základě projektu z roku 2016 nazvaného Revitalizace rybníka – Nový rybník. Ve své podstatě se jedná o velkou masu z hlediska objemu i složení přesně definovaného materiálu jako štěrk, zemina, písek či kamenivo v oblasti vtoku rybníka. Do tohoto prostředí jsou zasázeny vlhkomilné rostliny, které napomáhají udržovat vnitřní homeostázu a biodiverzivitu rybníka. Problematika je mnohem složitější, protože do tohoto procesu vstupují další aspekty jako například obsah a kvalita přitékané vody, teplota vzduchu nebo složení rybí populace. Po několika letech a ustálení přírodních procesů by se z litorálního pásma měl stát přírodní filtr vody, který sám o sobě nezaručí výbornou kvalitu vody, ale v kontextu dalších kroků významně pomůže.

Na Nováku přibyla hobití vesnička pro děti. Kde se vzal tento nápad?

Rád bych tvrdil, že vznikl u mě, nicméně se jedná o jeden z výsledků kolektivních debat při přípravě plánu na další roky. Osobně se mi moc líbí a jsem rád, že se těší takové oblibě a návštěvnosti.

Nabídne SeZaM bistro i letos tematický program?

Myslím, že mohu slíbit tematický program v rámci SeZaM bistra i pro letošní rok. Celý projekt však závisí na uvolňování nebo zpřísňování mimořádných podmínek a vývoji pandemie.

vnitřní prostor Junior klubu
vnitřní prostor Junior klubu

Pod SZM spadá rovněž provoz Junior klubu. Ten je hotov po stavební stránce. Kdy by mohl být otevřen pro veřejnost?

Pod SZM Příbram bude nově spadat provoz budovy, tedy technické, údržbové a opravné práce. Obsahový provoz bude zajišťovat Městské kulturní centrum, jež by mělo být odpovědné za „život v Junáči“. Pokud nedojde k dalšímu zpřísnění mimořádných opatření, jsem přesvědčen, že na konci léta by mohl být v Junior klubu zkušební provoz. Následný ostrý provoz je v režii Městského kulturního centra Příbram.

Více občanů bude zřejmě trávit prázdniny v Příbrami nebo okolí. Na co se mohou těšit z nabídky SZM kromě toho, co jste již zmiňoval?

Osobně se nejvíce těším na léto na Novém rybníce. V přípravě jsou, kromě již zmíněných tematických večerů, akce jako Timbersport, EkoNovák, Na hřišti to žije apod., ale také velká novinka, kterou jako SZM připravujeme. Jedná se o celosezonní animační program pro děti, dospělé i seniory na Novém rybníce. Děti si budou moci vyzkoušet aktivity nejen ve smyslu tvořivých dílen, kolektivních sportů, ale také například poznávání krajiny a minidisco. U dospělých a seniorů budou aktivity především sportovního typu: jóga, nordicwalking, paddleboard a jiné. Základním principem této myšlenky je, aby návštěvníci měli opravdu plné letní vyžití v Příbrami.

Zdroj: Zpravodaj města Příbram Kahan

Komentáře