Zastupitelé opět jednali přes půlnoc. Zamítnutí diskuze s veřejností je velkým přešlapem

Příbramské zastupitelstvo.

PŘÍBRAM – Po dvouměsíční letní přestávce se v pondělí 11. září opět sešli příbramští zastupitelé. Na programu měli celkem 41 bodů a z jejich složení bylo jasné, že toto zasedání bude dlouhé a také bylo.

Jen k bodu číslo 2 „Parkovací dům u autobusového nádraží – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo“ a bodu číslo 3 „Plavecký bazén Příbram – studie proveditelnosti“ se dohromady diskutovalo víc jak čtyři hodiny. K dalším bodům, které tvořily především částky, jenž se budou v příštím roce rozdělovat v jednotlivých dotačních oblastech jako je sport, kultura a podobně se tak zastupitelé dostali až po osmé hodině večer.

Své jednání opět, jak se jim už párkrát povedlo, tak ukončili až v jednu hodinu ráno následujícího dne, kdy jich v jednacím sále z původních 23 přítomných, omluveni byli František Hauser (ANO) a Antonín Schejbal (Piráti), zůstalo pouhých 15.

Jakousi kaňkou na celém jednání byl poněkud nešťastný konec diskuze k bodu číslo 2 týkající se parkovacího domu, kdy zastupitelstvo neumožnilo vystoupit několika přítomným občanům města v čele s Tomášem Moslerem. Což vyvolalo až možná zbytečně hysterickou reakci některých dotčených.

Důvodem bylo, že starosta města Jan Konvalinka (ANO) v rámci diskuze k tomuto bodu navrhl, po jejím zhruba dvouhodinovém trvání, její ukončení po v té době posledním přihlášeném zastupiteli, kterým byl Jiří Novotný (SPD).  K tomu také došlo a hlásící se lidé z řad veřejnost sedící v sále už nebyli do diskuze připuštěni. 

V následném hlasování o znovuotevření diskuze pak došlo ze strany zastupitelů, především z řad vládnoucí koalice, k jejímu zamítnutí.  Onovení diskuze nepodpořili za ANO: Jan Konvalinka, Vladimír Karpíšek, Petr Rotter, Karel Vild, Marta Frýbertová, Tomáš Dvořáček, Barbora Daňhová, František Jobek, Denisa Kotková, za ODS: Ivan Fuksa a za Příbram 2030: Martin Buršík.

V čem je problém? Jde o to, že do diskuze se pomocí hlasovacího zařízení přihlašují jednotliví zastupitelé, což vidí předsedající na monitoru. Ovšem veřejnost takovou možnost nemá. Lidé, kteří chtějí k danému bodu vystoupit, se musí hlásit zvednutím ruky. Navíc zasedací sál je svým rozdělením poněkud nepřehledný a tak se může stát, že předsedající zvednutou ruku v auditoriu opravdu nevidí.

Nicméně následné nepodpoření možnosti, dát šanci veřejnosti k danému bodu promluvit, jde už na vrub výše jmenovaných zastupitelů… A rozhořčení hlásících se zájemců o diskuzi je oprávněné.

Jak to napravit? Možností je několik. Jednou z nich je, aby na zájem občana o vystoupení v diskuzi během svého příspěvku upozornil některý ze zastupitelů. Ostatně se tak tomu dělo i nyní v následujícím bodě týkající se bazénu, kdy například zastupitelka Markéta Škodová (Spojenci)  několikrát avizovala, že k tomuto bodu má zájem vystoupit například architekt Michal Profant.

Druhou možností je, aby hlášení se v auditoriu sledoval některý z městských úředníků a při případném návrhu na ukončení diskuze na tento fakt zastupitelstvo upozornil.

Třetí variantou je, že většinou jde o body, o kterých dotyčný občan ví dopředu, že se budou projednávat a proto také na zasedání jde, aby k nim mohl vyjádřit svůj názor. Tudíž může dopředu avizovat svůj zájem vystoupit v diskuzi k danému dobu a to tedy buď už výše uvedeným avízem prostřednictvím některého ze zastupitelů, nebo například by u vstupu do zasedacího sálu mohl být papír s čísly projednávaných bodů, k nimž by se při příchodu zapsali zájemci z řad veřejnosti…

Komentáře