Simona Luftová: Chtěli bychom mladou generaci víc zapojit do komunální politiky

Simona Luftová.

PŘÍBRAM – Piráti získali o jeden mandát v novém městském zastupitelstvu a přestože míří do opět do opozice, tak jsou plni elánu a těší se na práci v novém volebním období.

Pirátským nováčkem v příbramském zastupitelstvu je Simova Luftová, povoláním učitelka, jinak také zastupitelska Středočeského kraje a předsedkyně místní organizace Pirátské strany. Zeptali jsme se jí proto, jak vidí budoucnost pirátských zastupitelů v městském zastupitelstvu a co o zasedání v něm očekává.

Piráti sice získali o jeden mandát více než v minulém volebním období, ale i tak opět směřujete do opozice, co si myslíte, že vám z volebního programu podaří v letech 2022 – 2026 prosadit, respektive na jaká témata se chcete zaměřit?

Práce v opozici se nebojíme a již z minulého období víme, že i tam se náš program prosazovat dá. Budeme se snažit využít každé příležitosti a v rámci našeho programu podávat konstruktivní návrhy jak radě, tak zastupitelstvu. Chceme spolupracovat s vedením města i ostatními politickými subjekty ve prospěch Příbrami.

Společně s našimi zástupci ve výborech a komisích města se budeme snažit prosazovat co nejvíce bodů našeho programu, například rozvoj a regeneraci sídlišť, kde se chceme zaměřit například na zeleň, chodníky, parkování, bezpečnost, podporu družstevního a startovacího bydlení a modernizaci a podporu našich škol. Dále budeme bojovat proti výstavbě na Fantově louce, podpoříme investice do dalšího rozvoje knihovny, budeme tlačit na vedení města, aby opravdu řešilo situaci kolem ubytoven. 

Rádi bychom také komunální politiku přiblížili i mladé generaci a případně ji do dění v Příbrami víc zapojili, například prostřednictvím speciální komise.

Je zřejmě, že všechny důležité investiční projekty, které Příbram čekají, se nepodaří v novém volebním období zrealizovat, které z těch největších (bazén, ČOV, kulturní dům, budova Rudných dolů…) jsou podle vás ty nejdůležitější a proč by měly mít přednost?

Z investičních projektů je nejdůležitější modernizace ČOV, protože bez funkční základní infrastruktury se město neobejde.

Oba zvolení zastupitelé za piráty jsou zároveň i zastupitelé Středočeského kraje, jak se vám bude dařit skloubit oba tyto mandáty, protože občas se stane, že zasedání obou zastupitelstev jsou v jeden den?

Zasedání obou zastupitelstev bude v jeden den opravdu jen výjimečně a stíhat to budeme.  Pokud taková situace nastane, tak se většinou jedná maximálně o zpoždění okolo čtvrt nebo půl hodiny a tak v tom nevidím problém.

Ze strany vládnoucí koalice především pak od zastupitelů za ANO směrem k zastupitelům opozice, kteří jsou i zastupitelé Středočeského kraje, v poslední době zaznívaly výtky, že na kraji za Příbram „málo bojují“ (viz. sloučení gymnázií, případná výměna budovy II. polikliniky apod.), myslíte, že v novém zastupitelstvu bude situace lepší?

Role krajského zastupitele je hájit zájmy kraje a všech Středočechů. Každý občan Středočeského kraje se na mne, či kolegu Schejbala může kdykoliv a s čímkoliv obrátit. Rádi v rámci našich možností pomůžeme. Nicméně, ANO a ani nikdo z vedení města nás nikdy s ničím neoslovili. Ve věci GSHPB se na mě obrátili konkrétní občané s prosbou o pomoc. Vypracovali jsme odborné podklady a stanovisko za náš zastupitelský klub. Kolega Petr Chaluš pomohl zorganizovat odbornou debatu s veřejností. Setkali jsme se se studenty, rodiči a petičním výborem. Naši zastupitelé se během hlasování zdrželi či hlasovali proti slučování. Zajímavé je, že krajští zastupitelé za ANO hlasovali také proti, či se zdrželi, ale místní zástupci se za GSHPB nepostavili. 

Co se týče výměny rozsáhlé budovy II. polikliniky za hornický domeček, tak zde jsem si naprosto jistá, že kdyby místní zástupci ANO byli na našem místě, tak by takovouto směnu také nepodpořili. Tato směna, i s případným doplatkem, by byla neadekvátní.

Větší smysl by mi dávalo směnit II. polikliniku za některou budovu, kterou si v současné době musí od města pronajímat střední školy zřizované krajem. Toto ale vedení města nepodporuje.

Komentáře