Pře o svolání zastupitelstva aneb bouře ve sklenici vody

Příbramská radnice.

PŘÍBRAM – Ještě se ani noví zastupitelé nesešli a už se přou. Tak by se v kostce dal shrnout stav okolo aktuálně svolaného ustavujícího zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 17. října od 16 hodin v zasedacím sále Úřadu práce ČR na náměstí TGM.

V podstatě jde o to, že oznámení o konání tohoto zasedání bylo na úřední desce města uveřejněno v pondělí 10. října a tím byl tedy porušený nejnovější jednací řád příbramského zastupitelstva, který ukládá oznámit termín zasedání nejméně 10 dnů předem. Oznámení zkrácené o tři dny kritizoval například předseda Osadního výboru Březové Hory a kandidát Šance pro Příbram Tomáš Mosler.

Že nebyla dodržena desetidenní lhůta, také vadí staronovému zastupiteli Václavu Dvořákovi, který se tak nebude moci ustavujícího zasedání zřejmě zúčastnit, protože v té době bude mimo Příbram. „Na 17.10.22 svolal starosta Jan Konvalinka první zasedání nového zastupitelstva. Bohužel začínáme hned porušením jednacího řádu, kdy podle jeho čl. 4 musí být zastupitelům oznámeno nejméně 10 předem, kdy se jednání uskuteční. Dozvěděli jsme se to 7 dní předem. Já jsem v lázních, daleko. Kdyby se lhůta dodržela, již bych byl doma. Takto se jednání 17.10. bohužel nemohu zúčastnit,“ uvedl na sociální síti Václav Dvořák (Spojenci). Nicméně slib zastupitele může složit i na dalším řádném zasedání zastupitelstva.

 

Podle vedení města i podle zákona je sedmidenní lhůta v pořádku. V zákoně . č. 128/2000 Sb., o obcích se uvádí: „že zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce), u „ustavujícího“ zasedání zastupitelstva je stanovena lhůta dle § 91 odst. 1 tak, že ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se svolává po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování (která je 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno – jen pro informaci, lhůty se počítají nejen na dny, ale i na hodiny. Zároveň musí být dodržena zákonná lhůta 7 dnů o informování občanů o místě, době a navrženém programu ustavujícího zasedání zastupitelstva.“

V Příbrami se pak v jednacím řádu zastupitelstva mluví místo o sedmi dnech o dnech deseti. Tuto lhůtu si stanovilo samo zastupitelstvo. Konkrétně: „Dle platného jednacího řádu čl. 4 odst. 5 starosta informuje občany prostřednictvím městského úřadu o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva nejpozději 10 dnů předem na úřední desce Městského úřadu Příbram a zároveň se o zasedání informuje i jiným vhodným způsobem např. pomocí plakátovacích ploch, internetových stránek města.“

Podle vyjádření radnice je lhůta deset dní stanovena proto, aby byla veřejnost s dostatečným časovým předstihem informována a mohla se zasedání zastupitelstva zúčastnit. „Pozornému občanu jistě neunikl fakt, že jednací řád hovoří o zasedání zastupitelstva a nikoli o ustavujícím zasedání zastupitelstva, které jednací řád neupravuje,“ uvedlo vedení města v oficiálním vyjádření.

Zajímavě se k celé situaci staví nováček mezi zastupiteli Aleš Barášek (Šance pro Příbram). „Ano, můžeme diskutovat o délce lhůty pro oznámení svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva, neznám přenou motivaci pro „rychlejší“ svolání, nicméně je zodpovědností svolávajícího, aby vš bylov pořádku,“ říká a dodává: „Myslím si, že Příbram má podstatně větší problémy, které musí akutně řešit, než se zabývat takovou bouří ve sklenici vody.“

Komentáře