Václav Dvořák: Postřehy z mimořádného zastupitelstva

Václav Dvořák.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák komentuje mimořárné prosincové zasedání zastupitelstva. 

Na řádném jednání ZM dne 4.12. oznámil starosta Jan Konvalinka, že na 18.12. svolává mimořádné ZM. Jeho hlavním bodem měl být výběr nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI) Příbrami. Zjednodušeně: trubek na vodu, kanalizaci nebo ČOV. Tento majetek patří městu Příbram, to jej pronajímá provozovateli, a ten nám dodává čistou vodu (nyní 1.SčV).

Současnému provozovateli končí smlouva koncem února 2024. Již před několika lety tehdejší ZM na návrh poradenské firmy rozhodlo, že i v budoucnu bude VHI provozovat odborná firma (čili současný režim). Již asi rok probíhá koncesní řízení, tedy výběr nového provozovatele. Výběr měl být proveden do konce listopadu a podklady k rozhodnutí zpracovávala hodnotící komise (HK). Pravomoc k rozhodnutí měla rada města (RM), přičemž by musela respektovat, že ZM již dříve rozhodlo, že VHI bude provozovat odborná firma vybraná v soutěži. Když starosta 4.12. oznamoval, že by o provozovateli mělo rozhodovat ZM, odůvodnil to obrovskou hodnotou kontraktu: asi 1,7 miliardy Kč. Tak to byla předehra…

Zastupitelé následně dostali podkladové materiály, ze kterých nemohli téměř nic vyčíst. Leda to, že anonymní uchazeč o koncesi č. 4 získal nejvíce bodů. Zastupitelé opozice se snažili dostat k dalším informacím, ale snadné to nebylo. Přece jen ale zjistili, že onen uchazeč č.4 s nejvíce body není současný provozovatel 1.SčV, ale jiná firma.

V průběhu jednání ZM o vítězi koncesního řízení překvapivě navrhli zastupitelé za SPD, že by se mělo koncesní řízení zrušit a město by mohlo provozovat VHI samo. Zastupitelé koalice a SPD si to také okamžitě schválili. Pro opoziční zastupitele to byl docela šok. Zastupitelstvo se sešlo proto, aby potvrdilo vítěze výběrového řízení. Najednou někdo navrhl a schválil něco naprosto jiného. Ale nejen to. O tak zásadní věci se rozhodlo zcela bez podkladů, bez odborné diskuse a minutu po dvanácté. Současnému provozovateli končí smlouva za 2 měsíce a město není na provozování tak složitého odborného systému, jako je dodávka pitné vody či provoz ČOV odborně ani manažersky připraveno. Na zastupitelích koalice a SPD bylo vidět, že byli na tomto postupu předem domluveni a naprosto tím zvrátili roční průběh výběrového řízení i návrh HK. Možná překvapivě v něm neměla vyhrát 1.SčV, ale někdo jiný. Je legitimní se ptát, proč se to stalo a v čí prospěch. Jednoznačně ztratil vítěz zrušeného výběrového řízení. Dveře se tak definitivně nezaklaply pro současného provozovatele.

Zároveň se ukázalo, proč RM nasunula rozhodování do ZM. Potřebovala, aby bylo překonáno původní rozhodnutí ZM, že VHI bude provozovat odborná firma – a to mohlo zase jenom ZM. Celá akce byla dopředu naplánovaná a tajena před opozicí (SPD nelze považovat za opozici). Se zastupiteli, kteří neměli o koaličním plánu nabourat výběrové řízení potuchy, hrála RM velice neslušnou hru. Bylo to přitom nedávno, co nás pan Konvalinka na jednání ZM vyzýval, abychom se (my opozice) chovali slušně. Upozornil, že z našeho jednání mají špatné sny i úředníci radnice. K tomu samému doslova před pár dny starosta vyzýval v rádiu. Pro takové jednání je jedno slovo: chucpe.

Jsem zvědav na další vývoj. Jednání koalice bezesporu jenom zhorší atmosféru v ZM, koalice udělala na opozici podraz. Jaký bude vývoj s „vodou“ je ve hvězdách. Postup koalice je navíc velice riskantní, protože město obhospodařovat VHI neumí. Možná ale již je v radničním šuplíku plán, že městu „někdo“ v nouzi pomůže. Zadarmo to jistě nebude.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře