Václav Dvořák: Postřehy z březnového zastupitelstva

Václav Dvořák

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák se ohlíží za březnovým  zasedáním městského zastupitelstva.

První jarní měsíc přinesl příjemné překvapení – jednání skončilo již ve 20.30 hod. Hlavním bodem bylo rozdávání dotací, čili poměrně bezproblémová záležitost. I atmosféra jednání byla docela přijatelná.

Přesto jsme nezačali nejlépe. Na únorovém jednání ZM přišla řeč na městský zpravodaj Kahan. Zastupitelka za Spojence Markéta Škodová jej pochválila, ale zároveň připomněla, že z pohledu jeho   politické korektnosti jsou i kritická hodnocení. Zároveň vyjádřila názor, že by bylo vhodné, aby v redakční radě Kahanu seděl i zástupce opozice (což není).

V úvodu každého jednání ZM podává vedení města tzv. Informace z rady města. Jedná se o jednostranné vyjadřování, bez diskuse. Starosta nyní v březnu oznámil, že nám v rámci tohoto bodu přednese prezentaci, kterou chce reagovat na vystoupení paní Škodové z února. Okamžitě se ozval Václav Švenda s tím, že to je nesprávné, protože ostatní zastupitelé by nemohli reagovat. Navrhl, aby bylo toto téma přeřazeno do bodu Různé (s diskusí), anebo aby alespoň byla připuštěna k vyjádření starosty diskuse. Starosta přeřazení bodu odmítl a až po dalším nátlaku pana Švendy a váhání připustil diskusi. Už tento začátek svědčí o stavu té politické korektnosti. Paní Škodová se připomněla s žádostí, aby měla i opozice nějakého zástupce v redakční radě. Srozumitelné odpovědi se od vedení města nedočkala… Náš Kahan má jistě dobrou odbornou úroveň. Je ale škoda, že vedení města má problém dát opozici větší mediální prostor v periodiku placeném z městského rozpočtu. Ostatně to samé platí o videoprojektu Minutky z radnice.

Další zajímavosti zazněly až v bodu Různé. Otázal jsem se na vývoj ohledně nájemce hotelu Belveder, kde stávající nájemce dlouhodobě neplní své závazky vůči městu a je proti němu podána žaloba. RM již vybrala nového nájemce a řeší se právní problémy. Není zatím jasné, kdy se nový nájemce své role ujme.

Další můj dotaz směřoval na kráter na Václavském náměstí se sochou exstarosty Vařeky. Dostali jsme informaci, že na stavebním úřadu probíhá stavební řízení, že věci nestojí. Jsem zvědav, kdy se tato část města dočká lepšího vzhledu.

Rovněž polozřícená budova vedle radnice (bývalá spořitelna) prý nespí. Za jejími zdmi probíhají stavební práce ukryté před našimi zraky. Nevábný zjev této stavby hyzdí příjezd na hlavní příbramské náměstí již hodně dlouho. I zde tedy uvidíme, jak dlouho to ještě bude.

Důležitá informace zazněla ohledně dodělávaného parkovacího domu u autobusového nádraží. Prý již byl vyřešen s podezřením, že bylo stavěno v rozporu s územním rozhodnutím. Dotazoval jsem se, zda je opravdu nutné, aby bylo ještě na měsíce zavřeno parkoviště vedle stavby. Prý to nutné je. Tak snad se i zde dočkáme ještě na jaře dobrého konce.

Dalším zajímavým tématem byla rekonstrukce tzv. Špalíčku na Rynečku, kde jsou podezření na nedodržení smluv. Nedávno v médiích otevřel toto téma pan Tomáš Mosler, když upozornil na použití nesprávných (a levnějších) stavebních materiálů, přičemž cena prací zůstala stejná. Do pana Moslera se proto pustil zastupitel za ANO Karel Vild a nepěkně jej za jeho aktivitu dehonestoval. Nicméně v důsledku opozicí otevřené debaty jsme se nečekaně od starosty dozvěděli, že se ve věci bude angažovat policie a dokonce navrhnul i to, že tato záležitost přijde na program dubnového ZM. Proč jsme se toto nedozvěděli v úvodních Informacích? Kdyby tyto úvodní Informace nevypadaly jako přehlídka nekončící řady úspěchů, tak by je jistě opozice brala vážnější. Karel Vild jenom mlčel.

Jako poslední zajímavost zmíním vystoupení pana Krále z Fantovy louky. Dotazoval se zastupitelů, a zejména těch z vedení města, jak chtějí v této oblasti dále postupovat. Zmínil posudek, který vypracovala odborná firma a který silně nedoporučuje stavět v mokřadní části lokality. Všichni zastupitelé se shodli na tom, že se tento posudek musí respektovat a že se obvyklým procesním postupem udělá změna územního plánu v tomto smyslu. Všichni zainteresovaní přitom vědí, že na Fantově louce hájili (a možná stále hájí) své developerské zájmy někteří bývalí významní zastupitelé za ANO. Je pěkné, jak jsme se v pondělí jednomyslně shodli na tom, jak by to mělo být. Musím ale připomenout, že před dvěma lety se také zastupitelé na základě odborného posudku jednomyslně shodli na tom, jak má být provozována příbramská vodohospodářská soustava. A v prosinci si to najednou koalice odhlasovala jinak. Vnímám ale, že o „příbramskou vodu“ se veřejnost nezajímá. S Fantovou loukou to je jinak a to by měla být záruka toho, že to dopadne dobře pro Příbramáky, ne pro byznys.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře