Václav Dvořák: Postřehy z dubnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák se ohlíží za dubnovým  zasedáním městského zastupitelstva.

Březnové jednání skončilo ve 20 hodin. Na programu dubnového zasedání bylo ještě méně bodů, přesto jsme skončili až před 22. hodinou. A nad některými informacemi z rady města (RM) zůstával rozum stát…

V únoru oznámil občan Tomáš Mosler, že zjistil nedodržení projektu při rekonstrukci domu zvaného Špalíček (rohová budova na Rynečku), kdy městu bylo fakturováno i to, co nebylo dodáno. Na dubnové jednání jsme dostali ke Špalíčku materiál o 60 stranách. Problému zjištěnému panem Moslerem byl věnován jediný řádek o obsahu, že vzhledem k policejnímu šetření není možné podat žádné informace. Zbytek materiálu se zabýval navýšením nájemného po rekonstrukci domu v roce 2021, což je zcela v kompetenci a zodpovědnosti RM. Zastupitelé tím zbytečně ztratili celou hodinu. Až komicky působilo, že za nájemníky mluvila i paní Vesecká, která kritizovala postup RM. Té RM, jejíž členkou do konce roku 2022 byla…

V úvodu jednání jsme se dozvěděli „překvapivou“ novinku. V prosinci koalice zrušila výběrové řízení na nového provozovatele našeho vodovodního majetku. V něm totiž nečekaně nevyhrála 1.SčV. Nyní nám bylo oznámeno, že RM aktivně oslovila právě tuto firmu, aby s městem v budoucnu v této věci spolupracovala (zatím nespecifikováno jak). Kdo by to čekal…

Větší diskusi vyvolala žádost o prodej kousku náměstí na Březových Horách. Žadatelem byl příbuzný exstarosty Vařeky. Žádost byla odůvodněna tím, že na dotyčném pozemku rostou dřeviny, které výrazně stíní dům žadatele a navíc tam prý chodí lidé močit. Řada zastupitelů z principu odmítla prodat kus náměstí, a navrhli třeba pronájem. Negativní stanovisko k prodeji zaujaly i příslušné orgány města. Argumenty žadatele i odpůrců prodeje chápu. Proto jsem navrhl to, aby se ani neprodával kus veřejného prostoru, ani nepronajímal, ale aby město tento svůj pozemek vykácelo a udělalo tam třeba záhon. Ten by nestínil, ani by neposkytoval opilcům prostor k močení. Koalice na můj návrh nereagovala a prosadila prodej. Prodej bohužel podpořila i březohorská patriotka Marta Frýbertová. Přitom v následném bodu zastupitelé schvalovali výkup většího kusu obyčejné zeleně v Brodské ulici s argumentem, že to je veřejný prostor.

Jak to u nás bývá zpravidla, nejzávažnější informace padly v bodu Různé. Nejdelší čas byl věnován diskusi o nových prostorech pro nové úředníky. RM si na 3 roky pronajala prostory v Domu natura pro 15 budoucích úředníků za 800 tis Kč ročně. Jedná se krok, na který navazují další, které jsou naprosto nelogické a ekonomicky neodůvodnitelné.

Město vlastní mj. budovu, ve které v 1. patře sídlí stavební úřad a celé přízemí zabírá bývalá restaurace Švejk. Ta je již 4 roky zavřená. Dle informací z radnice je tento roky prázdný prostor pronajatý a nájemce za něj údajně platí roční nájem asi 360 tis. Vešlo by se sem více než 15 úředníků. Jeho využitím by radnice možná ztratila roční příjem 360 tis, ale určitě by ušetřila 800 tis. nákladů. Zároveň by měla úředníky pohromadě v jedné budově. Starosta tento stav úporně obhajoval.

Město také vlastní několik budov, které pomalu chátrají a jsou dlouhodobě nevyužité. V první řadě to je nádherné bývalé sídlo RD na nám. TGM. V přízemí najdeme městskou policii, v patře se občas využije jednací sál. Roky se mluví o nutnosti budovu revitalizovat, letos tam budeme nákladně opravovat střechu. Dlouhodobě také chátrá třípodlažní bývalé sídlo Městských lesů na ulici Čsl. armády. A ještě déle chátrá zadní trakt budovy bývalého soudu na nám. TGM (je před ní zahrádka restaurace No.1). Je to rozsáhlé křídlo jdoucí do dvora, z náměstí není vidět, ve dvou podlažích má asi 400 m2. Příbramští radní došli ke geniálnímu nápadu. Chátrající prázdné budovy nyní opravovat nebudou. Uvažují o tom, že dají výpověď nájemníkům v obývané části bývalého soudu (do náměstí) a tyto prostory „zrekonstruují“. Za tři roky sem přesunou úředníky z Domu natura, načež město začne opravovat zadní trakt, a úředníci potom přesídlí tam. Neumím pochopit, proč město rovnou neopraví zadní trakt (mělo by na to 3 roky), neušetří peníze za „rekonstrukci“ používané části budovy, a nechá se připravit o nájemné z této části budovy. Tomu se říká turecké hospodářství, nikoliv (povinná) péče řádného hospodáře.

¼ hlavní části budovy má 25 let v nájmu i moje firma. Za nájem zaplatí ročně asi 250 tis. Kdysi zcela vybydlené prostory na svoje náklady opravila, bez zápočtu na nájemné. Viděli je páni radní Rotter, Fuchsa, Peterka, seděl u nás i starosta Konvalinka. Přesto radní mluví o rekonstrukci prostor, které přitom pečlivě svým nákladem udržujeme. Korunu tomu nasazují radní tím, že i v těchto dnech jsou v této budově nabízeny prostory k pronájmu. Když si sečtu všechny nelogičnosti, manažerské a ekonomické nesmysly, které tuto kauzu provázejí, napadá mne jediné, co by logiku mělo: za každou cenu, na účet města, uškodit zastupiteli, který nejde s koaličním proudem, drze užívá kritický rozum a úporně hájí skutečné zájmy města.

Trochu mi to připomíná dobu nedávnou, kdy starosta Řihák prodával budovu 1. polikliniky. Nicméně stále platí: koho jsme si zvolili, toho na radnici máme. Zároveň víme, že starosta Řihák sice prodej polikliniky protlačil, ale následně také skončil svoji politickou kariéru.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře