Václav Dvořák: Postřehy z květnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák se ohlíží za květnovým zasedáním městského zastupitelstva.

V květnu jsme opět šli po 4 hodinách domů. Plánovaný program se téměř výhradně věnoval převodům nemovitostí, přičemž jenom jeden budil pozornost. Jednalo se o žádost společnosti Zoltang s.r.o. (vlastněnou blízkým příbuzným exstarosty Vařeky) o prodej pozemku na Fantově louce. Důvodem žádosti bylo usnadnění budoucí výstavby v této lokalitě.

Starosta však hned v úvodu opoziční zastupitele překvapil oznámením, že se zastupitelé za ANO, ODS a SPD předem dohodli na tom, že by měl být tento bod stažen z programu. Tak se i stalo. Až dodatečně mi došlo, že to je procesně podivný postup. Zeptal jsem se, jak je možné, že ač žadatel svoji žádost nestáhl, že se většina zastupitelů rozhodne, že jeho žádost projednávána nebude a zda by bylo možné takto žádost o projednání oddalovat roky. Starosta odvětil, že to je takto zcela OK a podivil se, že se (dle jeho názoru) zastávám firmy Zoltang. Nepochopil, že se mi prostě jedná o správnost postupu. A sám ukázal, že pro něj mělo význam, kdo je žadatelem. Je dobré vědět, že rada města (RM) již v minulosti tento prodej doporučila a jen odpor veřejnosti a opozice tomu zabránil.

Další zajímavostí v úvodu jednání bylo zamyšlení pana Konvalinky nad tím, co vše se mu za 5 let ve funkci starosty povedlo. Celkově to vypadalo jako jeho předvolební proslov. V kontrastu s tím, že asi před rokem veřejně oznámil, že Příbram pod jeho vedením nevzkvétá, to působila trochu komicky.

Ještě před bodem Různé nám RM předložila návrh, abychom jednomu příbramskému SVJ (jehož členem město je) poskytli dar přes 400 tisíc Kč. Návrh nebyl pořádně odůvodněn a byl v rozporu s názorem advokátky, která v této věci městu pomáhá. Po schválení návrhu radních by mohl vlastně kdokoliv za městem přijít a říci si o dar. Diskuse se ubírala správným směrem a shodli jsme se na tom, že pokud SVJ poskytlo městu ze společných prostředků členů SVJ nadstandardní plnění, je správné je tomuto SVJ nahradit. Tato náhrada ale musí být odborně vyčíslena, musejí být vzaty v úvahu daňové aspekty, a následně by měla být mezi městem a SVJ sepsána smlouva o narovnání dle občanského zákoníku (ne dar). Příbramští radní opět předvedli jeden ze svých amatérských kousků, příbuzný jejich nedávnému pokusu darovat Metrostavu bez jakéhokoliv protiplnění 14 milionů.

V bodu Různé jsem se po třech měsících zase zeptal na vývoj u kulturního domu (KD), kde již před více jak rokem dostal z důvodu neplacení výpověď pan Starka. Dozvěděl jsem se to samé, co před třemi měsíci – že se jedná. Rovněž jsem se optal, jak to je s provozem baru Peklo (suterén KD), jehož prostor je rovněž městem pronajat panu Starkovi (a i tam platí výpověď), který ale provozuje někdo jiný, než pan Starka. Dostal jsem od starosty úsměvně výmluvnou odpověď, že momentálně neví a že mi odpoví písemně. Je to letitě známá kauza a starosta již měsíce o KD jedná. Ale neví… Za tři měsíce se zeptám zase, tak uvidíme, zda se bude pořád jen jednat a vše přitom poběží postaru.

Také jsem se vrátil k problematice umístění 15 nových úředníků města. Na dubnovém ZM, na kterém starosta obhajoval nutnost pronájmu prostor v Domu natura (DN) jsem se ptal, proč město nevyužije nevyužívané prostory po bývalé restauraci Švejk. V dubnu jsem se dozvěděl, že tam máme nájemníka, který „dobře platí“ a byla by škoda se jej zbavit. Následně jsem na RM adresoval dopis, ve kterém jsem položil řadu otázek na toto téma. Obsah dopisu pro mne byl dosti překvapivý a proto jsem se k němu na ZM vrátil, abych se ujistil, že věci dobře chápu. Bylo mi potvrzeno, že:

  • Švejka má pronajatý firma Invessales s.r.o. za účelem provozu restaurace a je to 558 m2. Švejk je ve stejné budově, jako bývalá vinárna Šachta. Šachtu má pronajatý někdo, kdo ji podnajímá opět Invessales, opět za účelem gastroprovozu. Celkem má Invessales v nájmu přes 1000 m2.
  • Za tyto prostory město dostává nájemné necelých 600 tis/rok. To je ta částka, o které se pan Konvalinka v dubnu vyjádřil jako o dobrém nájemném, o které by byla chyba přijít. Město v DN za 2,5 x menší prostory platí nájemné asi 800 tis/rok (bez služeb). Pro zajímavost, „dobré nájemné“ za 1 m2 placené firmou Invessales je asi 2,5 x menší, než platí městu moje firma.
  • Na můj dotaz ohledně účelu pronajatých prostor mi bylo sděleno, že v prostorách Švejka a Šachty probíhají občasné jednorázové akce. Starosta se vyjádřil, že je asi na čase se zamyslet, zda by nebylo vhodné tyto smlouvy vypovědět. Manažer by takové zamyšlení udělal již před roky, protože již roky nejsou Švejk a Šachta využívány k deklarovanému účelu. A rozhodně by manažer udělal takové zamyšlení před tím, než by si za draho pronajal prostory někde jinde.
  • Ve svém dopise jsem se také dotazoval, proč město neopraví budovu bývalého ředitelství Rudných dolů (RD) (zvláště když finanční nouzí již dlouho netrpí) a nevyužije ji pro svůj provoz. V reakci se pan Konvalinka podivil, proč jsem já v době, kdy jsem byl radním, takový proces neinicioval. Tak jsem mu připomněl: v roce našeho nástupu jsme byli s penězi v minusu, našetřili jsme za 4 roky 200 milionů na opravu bazénu a novému vedení předali projekt rekonstrukce včetně stavebního povolení, krásně jsme zrenovovali Novák. A do rekonstrukce RD mělo jít 40 milionů z prodeje našeho majetku v teplárně. Dostali jsme město s ekonomickým ratingem o dva stupně nahoru, na druhý nejvyšší. Až za starostování pana Konvalinky se původní plány zhroutily, včetně propadu ratingu.
  • Na závěr jsem se jej zeptal, co RM s budovou RD plánuje – zda čeká, až ještě více zchátrá a oprava bude stát ještě více peněz. Připomněl jsem mu, že plánovaná oprava střechy nám z RD použitelnou budovu neudělá, jen zpomalí chátrání. Dozvěděl jsem se, že se s opravou určitě počítá. Reagoval jsem: a kdy, když to není v pětiletém plánu investic, není to v rozpočtovém výhledu? To prý nevadí. Tak já k tomu říkám, že to zcela zásadně vadí. Řeči o rekonstrukci RD jsou jen závanem větru a ohlupováním voličů. Byli jsme jen svědky hloupých vytáček, divadla pro neznalého diváka a podivných rozhodnutí.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře