Václav Dvořák: Postřehy z červnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák se ohlíží za červnovým zasedáním městského zastupitelstva.

Červnové zastupitelstvo nemělo mnoho bodů, nicméně jsme skončili v noci. Na programu byla řada citlivých bodů. Jeden z nich nám byl předložen tzv. na stůl, přičemž do mailu jej zastupitelé dostali v pátek odpoledne. Jednalo se o návrh spolupráce s firmou Stavus, která provozuje ubytovny Pod čerťákem. Média přitom měla tuto informaci dříve, než my zastupitelé.

První bod se zabýval situací kolem provozování vodohospodářského majetku (VHM). Připomenu, že koaliční zastupitelé překvapivě a naprosto netransparentně na konci prosince zrušili výběrové řízení na nového provozovatele (když nevyhrál dosavadní provozovatel 1.SčV). Jejich argumentem bylo, že si budeme VHM provozovat sami. Koalice (ANO, ODS, SPD) se tak rozhodla bez sebemenšího rozboru, jak to bude dál: provozně, ekonomicky, právně. Město totiž nemá vůbec žádný lidský ani materiální potenciál VHM provozovat. Rozhodnutí koalice se dá přirovnat ke skoku po hlavě do neznámé vody. Jeho důvody se můžeme dohadovat, ale zodpovědnosti v něm není ani za mák.

 Právní kancelář nám v pondělí předložila pět variant budoucího možného řešení, kdy všechny jsou nějak spojeny s 1.SčV. Na dotaz pana Moslera, proč je preferován dosavadní provozovatel, starosta odpověděl: protože to tady znají. Vše to navádí k myšlence, že se vše děje právě kvůli této firmě. Proč tedy město organizovalo soutěž na nového provozovatele?? Předložený materiál neobsahoval ani náznak ekonomických dopadů jednotlivých variant, byl to jen teoretický rozbor možností. Jak běží čas, město se dostává do stále svízelnější situace. Od rozhodnutí koalice uběhlo půl roku a ke konci roku skončí prodloužená smlouva na provozování VHM s 1.SčV. Radní stále zoufaleji řeší, co dělat, protože něco prakticky zrealizovat není jen tak. Zásadní potíž je v tom, že 19.12.23 se koalice na základní výhybce rozhodla jít cestou, která již bude jen více nebo méně špatná, a ze které není cesty zpět. Zastupitelé odmítli původní návrh RM na schválení dvou předvybraných variant a uložili RM dopracovat možné varianty o ekonomické dopady.

Dalším zajímavým bodem byl návrh firmy ORFAR s.r.o., aby od ní město za hodně nejasných podmínek odkoupilo pozemky s budoucím parkovištěm pro 80 aut na úrovni současné silážní jámy v Orlově. Cena: přes 30 milionů Kč. Prý zde vznikne náves a nástupní parkoviště pro Brdy. Ve svém vystoupení jsem řekl, že tato myšlenka musí být dopracována, že to je nyní polotovar, který nelze schválit. Vadí mi, že by lidé z tohoto parkoviště měli chodit téměř kilometr po silnici bez chodníku, než by se dostali k hornímu parkovišti u lesa. Potřebuji mít jistotu, že město nebude financovat byznys soukromého podnikatele. A také potřebuji vidět, že se jedná o obvyklou cenu, která je v možnostech města (při všech medializovaných plánech, co chceme vybudovat). Pan Školoud ze Spojenců správně zdůraznil, že nejdříve by mělo být dobudováno parkoviště nahoře u lesa. Zastupitelé návrh RM neschválili a uložili jí tyto myšlenky dopracovat.

V závěru nám byl předložen dopis firmy Metrostav, která budovala parkovací dům u AN. RM v září 2023 navrhovala, abychom jí připlatili navíc 14 milionů, ač byla sjednána pevná cena. V rámci bouřlivé diskuse nakonec koalice (proti vůli opozice) odhlasovala, že město firmě připlatí alespoň 7 milionů. Do říjnového ZM jsem nachystal materiál, kterým jsem navrhnul zářijové usnesení zrušit a nedat Metrostavu navíc nic, protože neměl na připlacení právní nárok. Po opět bouřlivé diskusi hlasovali všichni zastupitelé pro zrušení zářijového usnesení. Nyní Metrostav chce alespoň těch 7 milionů a argumentuje, že mu to již jednou zastupitelé odsouhlasili a tím uznali jeho nárok.

Pan Konvalinka se k tématu mediálně vyjádřil způsobem pro něj typickým. Nejdříve řekl, že zrušení navýšení ceny je dílem opozice a ta by měla zapnout mozkové závity, co Metrostavu nyní říci. V závěru ale řekl, že by byl pro současný stav (tedy nedat nic). Jsou to obdivuhodné myšlenkové veletoče. Nejprve na RM hlasoval pro 14 milionů, na ZM přistoupil na návrh Petra Rottera snížit přirážku na 7 milionů, nakonec hlasoval pro zrušení i těch 7 milionů. Nyní vyzývá opozici k aktivitě ale zároveň říká, že by nedal nic… Byli to právě ti zastupitelé, kteří v záři hlasovali pro 7 milionů a následně své hlasování zrušili, kteří by měli zapřemýšlet, jak Metrostavu svoji otočku vysvětlit. Opoziční zastupitelé byli názorově konzistentní: pro navýšení ceny není právní důvod. I tak si ale starosta neférově do opozice dloubnul s tím, že koalici „kriminalizovala“. Pro pokračování jednání s Metrostavem nakonec hlasoval jen František Hauser a několik zastupitelů za ANO včetně starosty se zdrželo. Na závěr podotknu, že jsem se vedení města v diskusi zeptal, jak se v ceně za parkovací dům projevilo, že Metrostav postavil menší dům, než bylo nasmlouváno, a že měla být tudíž cena snížena. Starosta odvětil, že to do této diskuse nepatří. Čili dodám: neprojevilo se to nijak.

Posledním zajímavým tématem byl návrh memoranda s firmou Stavus o přebudování ubytoven Pod čerťákem, kdy by tam město mělo provozovat nějaké sociální zařízení. Od začátku do konce opozice zdůrazňovala, že v principu proti této myšlence nic nemá. Zároveň jsme ale řekli, že jednání v tomto směru je zcela v pravomoci RM, a to včetně uzavření memoranda. Vyzvali jsme RM, aby zcela nekonkrétní materiál blíže rozpracovala včetně dopadů do ekonomiky města. Podstatné totiž je, že Stavus navrhoval vložit do projektu 150 milionů, které by se mu měly od města vrátit. Nikdo ale neřekl jak a pan Konvalinka nedokázal odpovídat na moje konkrétní otázky ekonomického rázu. Nejednalo se přitom o žádné drobné. Nechť tedy RM v této věci dále jedná, má k tomu prostor i podporu opozice. Nemůže od nás ale chtít schvalovat bianco šek.

Vážení spoluobčané, do září máme v jednání pauzu. Přeji vám pěkné léto a pevné zdraví.                                                                             

Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře