Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Ekonom a bývalý radní města Václav Dvořák.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z květnového zasedání městského  zastupitelstva.

Konečně se také jednou konalo přiměřeně krátké jednání ZM. Jediným více zajímavým plánovaným bodem byla žádost 12 nájemců městských bytů o jejich prodej. Přesto se v průběhu jednání objevilo několik zajímavých momentů, zpravidla spojených s místostarostou Martinem Buršíkem. Ač mluvil velmi málo, přesto vynikl.

Na minulém ZM se projednával záměr prodeje bytů v tzv. Špalíčku. Z řad zájemců o koupi vyčnívalo jméno paní radní Vesecké. Část koaličních zastupitelů v čele se starostou zastávala k prodeji vstřícný přístup. Starosta se navíc vyjádřil, že město má i zbytné byty, které je možné prodat. Bylo pravděpodobné, že tato situace aktivuje další žádosti o prodeje městských bytů, což se také stalo.

V podkladovém materiálu z RM k těmto žádostem byly dva zajímavé momenty. Jednak se radní shodli na tom, že město v minulosti vůči žadatelům o koupi učinilo příslib prodeje. Přesto RM zastupitelům doporučila byty žadatelům neprodat. Jasně říkám, že toto doporučení je správné. Město má bytů velice málo a žádné zbytné mezi nimi nejsou. Jen vynikl rozdíl v přístupu radních v případě žadatelů u Špalíčku, kdy jednou z nich byla členka RM (a ani nebyl dán žádný předchozí příslib prodeje), a vůči novým žadatelům. Svědčí to o nerovném přístupu radních k občanům.

Do diskuse s nadhledem a profesionálně zasáhl pan Švenda. Konkrétně vysvětlil, proč žadatelům žádný příslib dán nebyl a město tudíž není ničím vázáno. Navrhl proto upustit od návrhu radních, že zastupitelé berou na vědomí předchozí příslib. Návrh pana Švendy byl odsouhlasen a zastupitelé prodej bytů zamítli. Opakuji, že s tímto závěrem souhlasím. Jsem však zvědav, jaký postoj zaujmou koaliční zastupitelé, až se případně (po vyřešení dotace) vrátí na stůl žádost jejich kolegyně Renáty Vesecké o prodej bytu ve Špalíčku.

Zajímavější věci zazněly až v bodu Různé. Václav Švenda chtěl upřesnit některé odpovědi na své otázky, které dříve položil místostarostovi. Jeden z dotazů se týkal chystané rozsáhlé developerské akce na Fantově louce. Jádrem odpovědi pana Buršíka bylo, že nemůže k této akci nic sdělit, protože se jedná o akci „soukromých vlastníků“. Logiku odpovědi jsem nepochopil, neboť aktivním účastníkem této akce bude nutně i město Příbram, které zde vlastní velké pozemky. Jak je tedy možné před zastupiteli tajit tyto plány? Připomíná to přístup exstarosty Vacka, který odmítal zastupitelům sdělit, komu se mají prodat akcie Příbramské teplárenské. Pan Švenda se následně zeptal, zda mezi těmi „soukromými vlastníky“ jsou i členové RM či jejich firmy. Pan Buršík se začal vytáčet, že to jistě neví. Mlžení a přímo tajení ze strany pana Buršíka bylo velmi trapné. Mělo daleko k transparentnímu vedení města a nakládání s jeho majetkem. Myslím, že bylo na místě, aby se v danou chvíli radní Vařeka a Holý ozvali a veřejně sdělili, zda jsou na tomto projektu osobně zainteresovaní či ne. Mlčeli.

Další dotaz pana Švendy (opakovaně) směřoval k tomu, jak je možné, že se rozpočtový výhled města, vytvořený panem Buršíkem a schválený hlasy koalice, spletl za rok 2020 o 300 mil Kč. Reakce místostarosty byla opět prapodivná. Stačilo by přiznat, že se za dobu 2 týdnů od schválení výhledu (16.12.19) do konce roku (tedy během 2 týdnů) spletl v odhadu konečného zůstatku peněz města o 100 mil. K tomu sílu neměl. Pochválil se však za to, že místo toho, aby byly peníze dle schváleného plánu proinvestovány, leží na účtech. Tam je užírá inflace, zatímco ceny stavebních prací rostou.

Zajímavý dotaz směřoval od pana Švendy směrem ke starostovi. Za městské peníze je natáčen videopořad Minutky z radnice, ve kterém vystupují jen členové RM. Dotaz zněl: když to je za městské peníze, dostane svůj prostor i opozice? Odpověď pana Konvalinky byla dost nejistá a zároveň zarážející. Sdělil, že opozice má svůj prostor v jiných (myšleno soukromých) médiích. Jaksi zapomněl na moment, že Minutky jsou natáčeny za městské peníze. A že v médiích placených městem by měl být prostor pro koalici i opozici (např. v Kahanu). Starostovo vyjádření bylo velké politické faux pas. Je to jak za starostování pana Řiháka.

V závěru různého jsem panu Buršíkovi připomněl svoji několik měsíců starou žádost o poskytnutí plánu investic města. Tento plán slouží mj. k tvorbě rozpočtového výhledu, k plánování peněžních toků. Pan místostarosta mi tehdy odpověděl, že mi jej nedá. Nyní svůj postoj zopakoval: plán investic je dle něj neveřejný, nedá. Čtete dobře: plán investic města musí být před občany utajen, ani na opakovanou žádost příbramského občana jej vedení města nevydá. To je opravdu silné kafe. Nicméně je tento přístup konzistentní s ostatními reakcemi vedení města, včetně těch, které jsem v těchto Postřezích stručně popsal. Tak uvidíme, jak se věc s plánem investic bude vyvíjet dále.

                                                                                                                 Václav Dvořák

Komentáře