Jan Konvalinka: V novém volebním období preferujeme pokud možno širší spektrum podpory

Jan Konvalinka. Foto: Martin Andrle

PŘÍBRAM – V současné době probíhají jednání o sestavení nové koalice. Vzhledem k tomu, jak ale voliči rozdali karty, to vítězné ANO nemá vůbec lehké. Vedení města bude muset v nadcházejícím období také řešit několik velkých investičních projektů. Na tyto otázky jsme se zeptali staronového starosty města Jana Konvalinky.

Pane starosto, nejprve Vám blahopřeji k úspěchu ve volbách a rovnou bych se zeptal, jak vidíte možnou koalici? Nabízí se minimální tři varianty. První o 13 hlasech – tedy ANO a ODS, druhá o 15 hlasech ANO, ODS + SPD nebo Příbram 2030 či o síle 17 hlasů tedy všechny uvedené strany dohromady. Jaká varianta je Vám nejbližší?

V tuto chvíli stále probíhají jednání, preferujeme pokud možno širší spektrum podpory, prozatím nemáme úplně přesně určeno, kdo v budoucí radě zasedne. Bude to známo v počátku tohoto týdne.

Příbram čeká celá řada poměrně velkých investic, oprava bazénu, rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, oprava kulturního domu, stavba parkovacích domů, oprava bývalého ředitelství Rudných dolů… Nicméně je jasné, že asi vše se za čtyři roky nepodaří stihnout, které z těchto investic jsou pro Vás ty nejdůležitější?

Nejdůležitější jsou dvě – zmíním aquapark a intenzifikaci ČOV.

Lidé z Nové Hospody se bojí, že změnou trasy některých autobusových linek do Prahy okolo Flusárny, přijdou o „rychlý“ spoj do Prahy, budete s nimi tento problém v brzké době nějak řešit?

Rozhodně se nikdo nemusí bát, že by přišel o spoj ať už pomalý nebo rychlý do Prahy. Chceme udělat speciální přímé spoje, které by jely okolo odstavných parkovišť. Nechceme nijak redukovat stávající nabídku spojů.

Ještě před volbami, jste se měl sejít s krajským radním pro oblast sociálních věcí Martinem Hrabánkem k tématu zařazení detašovaného pracoviště Domova seniorů v Žežické ulici do krajského systému sociálních služeb, jak schůzka dopadla?

Toto jednání je 20. října (pozn. ano, bylo řečeno 20. září, ovšem je to o měsíc později)

Nyní jednáte o koalici, kdy by se podle Vás mohlo sejít ustavující zastupitelstvo pro období 2022 – 2026?

Pokud nedojde ke stížnostem a sporům ohledně výsledku voleb, lze předpokládat, že ustavující zastupitelstvo bude v nejbližším možném termínu, tedy 17. října.

Děkuji za rozhovor.

Komentáře