Město vyhlásí nové výběrové řízení na opravu bazénu

Foto: SZM Příbram

PŘÍBRAM – Po několika odkladech měla být na začátku září známa firma, která provede léta slibovanou rekonstrukci příbramského bazénu. Nicméně tomu tak nakonec není. V zákonné lhůtě podal jeden z dodavatelů námitky proti opomenutí zadavatele.

Město uvedené námitky podrobilo důsledné obsahové a právní analýze, na jejím základě rozhodlo pro vyhovění. Námitky se týkaly dotazů k elektro části položkového rozpočtu. Tato část musí být přepracována.

Vzhledem k rozsahu úprav rozpočtu rada města rozhodla stávající tendr ukončit a po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty vyhlásit výběrové řízení znovu za obdobných podmínek. Nová zakázka zohlední všech asi 300 předchozích dotazů, které v rámci předešlého řízení byly zodpovězeny. „Nová lhůta pro podání nabídek bude stanovena na spodní hranici, tedy kolem 40 dnů. Takto krátkou lhůtu si můžeme dovolit, neboť všechny nejasnosti a dotazy byly vypořádány během uplynulých měsíců,“ uvedl starosta Jan Konvalinka (ANO) a dodal: „Zvažovali jsme úplné odmítnutí námitek, tuto variantu jsme dlouze s právníky posuzovali. Chceme jít správnou a transparentní cestou a vyhnout se vleklým sporům. Tendr zopakujeme ve zkráceném režimu a dáme možnost dodavatelům podat nabídky znova. Sledujeme ceny na trhu stavebních komodit a prací, které začínají pomalu padat, je tedy možné, že zopakováním tendru dosáhneme nižších nabídkových cen.“

Výběrové řízení probíhá jako dvoukolové. To znamená, že v prvním kole jsou řešeny především kvalifikační předpoklady dodavatelů, a teprve ve druhém kole je zkoumána nabídková cena. „Cenové nabídky tedy nebyly odtajněny a všichni dodavatelé mají stejné podmínky,“ dodává Konvalinka.

Obejde-li se vše bez námitek ze strany firem a nebude-li nutno vyřizovat další dotazy, je předpokládaný termín pro podání nabídek v opakovaném tendru někdy ke konci listopadu. Stále tak platí původní premisa, že do konce tohoto roku můžeme znát dodavatele stavby. Předpokládané zahájení rekonstrukce aquaparku by bylo na jaře roku 2023.

Sportovní zařízení města Příbram (SZM) s uzavřením bazénu počítají dlouhodobě a to i přesto, že v současné době hledají plavčíka. „Toho hledáme dlouhodobě, nicméně pokud bazén zavřeme, tak počítáme, že sportovní hala a ubytování pojede dál, takže tam necháme nějakých pět nebo sedm lidí a ostatní pracovníky z bazénu po dobu oprav převedeme na jiné pozice,“ vysvětluje ředitel SZM Jan Slaba.

Opozice ze situace okolo bazénu příliš nadšena není, ale podle ní se nějaké komplikace daly čekat. „Příliš mě to nepřekvapuje. Navíc by mě zajímalo, že jak se ANO vypořádá s tvrzením svého koaličního partnera ODS, která před volbami tvrdila, že bazén nezavře,“ uvedl zastupitel Marek Školoud (TOP 09).

Komentáře