ŘSD dokočilo opravu mezi Líchovy a Břekovou Lhotou

Foto: ŘSD

SEDLČANSKO – Dopravní omezení při cestě mezi Sedlčany a Příbrami v úseku mezi Líchovy a Břekovou Lhotou skončilo a řidiči tak mají cestu opět o něco plynulejší. Opravu pěti kilometrů silnice I/18 za smluvní cenu 79,5 milionů korun bez DPH realizovala společnost Silnice Group a.s.

Ta provedla výměnu asfaltových konstrukčních vrstev s lokálními sanacemi podkladní vrstvy v místech, kde to bylo potřebné. Dále vyčistila, sanovala a případně v případě nutnosti i rekonstruovat odvodnění (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti). „V místech, kde to bylo žádoucí, se rozšířilo zemní těleso komunikace. Došlo i na výměnu směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnovu vodorovného dopravního značení,“ dodal Martin Buček z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic. 

V úseku mezi Líchovy a Břekovou Lhotou projedete bez zdržení. Dopravní omezení v podobě kyvadlově řízeného provozu bylo demontováno. Dokončovací práce budu probíhat i nadále s možným krátkodobým a lokálním vlivem na plynulost provozu.

Komentáře