Okolo 250 podpisů je pod peticí proti „Drkolnovské spojce“

Zdabořská ulice

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM –  Sdružení občanů a přátel Zdaboře spustilo petici za vynětí tzv. Drkolnovské spojky z Územního plánu Příbrami, která společně s tzv. Jihovýchodním obchvatem města masivně poškodí městskou část Příbram-Zdaboř. V současnosti se podařilo získat přibližně 250 podpisů pro vynětí Drkolnovské spojky.

Co si lidé o spojce myslí, vyplývá z některých komentářů, které připojují přímo k petici. Přinášíme několik drobně redakčně upravených citací.

„Jsem přesvědčen, že vybudováním JV obchvatu ztrácí Drkolnovská spojka smysl.“

„Nechci, aby v blízkosti mého bydliště došlo k zintenzivnění automobilové dopravy, a tím k dalšímu zvětšení objemu výfukových plynů.“

„Podepisuji, protože se domnívám, že navrhovaná spojka není logicky vůbec zdůvodnitelná. Lze ji nahradit místně obslužnými komunikaci v uvažované budoucí zástavbě, ale není třeba budovat tuto spojku.“

„Tahle silnice není potřeba, ublíží místní krajině a obyvatelům.“

„Podepisuji, protože nesouhlasím s výstavbou Drkolnovské spojky. Nesouhlasím s výstavbou jihovýchodního obchvatu v takové podobě plánu jeho trasy, v jaké je nyní schválen.“

Proč nestavět Drkolnovskou spojku?

Sdružení občanů a přátel Zdaboře nesouhlasí s další přípravou tzv. Drkolnovské (někdy též Rožmitálské) spojky. Jedná se o plánované spojení silnice č. III/1911 – JV obchvat Zdabořská – JV obchvat a vyzývá vedení města, zastupitelstvo města Příbram a další instituce a orgány, aby se v této věci zasadily o řešení. Za řešení považujeme vynětí těchto komunikací z Územního plánu Příbram účinného ke dni 17. července 2018. Důvody jsou detailně popsány v samotné petici, níže uvádíme pouze bodový výčet.

– radikální zhoršení dopravní situace ve Zdaboři, která bude už extrémně zatížena dopravou, hlukem a exhalacemi z tzv. Jihovýchodního obchvatu města Příbram;

– spojka přetne Zdaboř na dvě části a převede do městské části další dopravu z obchvatu;

– po výstavbě obchvatu další obří zábor zemědělské půdy;

– minulými politickými reprezentacemi bylo občanům Zdaboře slíbeno, že spojka bude vyňata z územního plánu;

– komunikace zničí cenná území v blízkosti Zdabořské studánky nebo v oblasti mezi Zdaboří a Vysokou Pecí, která jsou využívána pro relaxaci obyvatel;

– spojka zbytečně přivádí automobilovou dopravu do hustě obydlených lokalit;

– zamýšlená komunikace podporuje individuální automobilovou dopravu namísto jejího mírnění v intravilánu obce;

– spojka byla navržena před více než 20 lety v době daleko řidšího osídlení Zdaboře;

– komunikace v některých parametrech pravděpodobně neodpovídá současným technickým normám;

– projekt komunikace vyvolává zbytečnou společenskou tenzi mezi obyvateli a radnicí.

Petici je možné podepsat elektronicky na webu: www.petice.com/petice_za_vynti_tzv_drkolnovske_spojky_z_uzemniho_planu_pibrami nebo pod internetovým odkazem www.1url.cz/mreSO.

Sdružení občanů a přátel Zdaboře

Komentáře