Josef Velfl: Náměstí je v podstatě vstupní branou pro turisty

Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Názor ředitele Hornického muzea Příbram k záměru rekonstrukce a uspořádání architektonické soutěže na náměstí J. A. Alise na Březových Horách. 

Je velice záslužným počinem města Příbram, že se rozhodlo k rekonstrukci náměstí J. A. Alise, které si s výjimkou rozhraní na severovýchodní straně při ústí do Mariánské a Prokopské ulice zachovalo dodnes svoji historickou tvář z doby největší slávy Březových Hor v 2. polovině 19. století. A to na rozdíl od jiných částí historické zástavby Příbrami, kde se jizvy z asanace uskutečněné v 50. – 70. letech 20. století dají těžko zhojit. A právě tomu by měla odpovídat i plánovaná rekonstrukce s akcentem na uchování těchto hodnot při výběru povrchu komunikací, historizujícího městského mobiliáře, při úpravě zeleně, parkovacích ploch, předzahrádek u restaurací a podobně. Navíc si musíme uvědomit, že toto náměstí je v podstatě vstupní branou, kterou směřují každoročně tisíce turistů k prohlídce národní kulturní památky – Hornického muzea Příbram dokumentujícího právě onu slávu a světový význam příbramského hornictví v 19. století. Od roku 2007, mimo letošní sezonu, to přestavuje více než 100 000 platících turistů ročně. Další devizou je skutečnost, že za siluetou šachetních budov Ševčinského dolu v západní části přilehlého náměstí Hynka Kličky se otevírá nádherný pohled na zalesněný horizont Brd. To vše by mělo tvořit harmonický celek.

Josef Velfl, Hornické muzeum Příbram

Komentáře