Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z červnového zastupitelstva.

Červnové zastupitelstvo svými hlavními body, a také formou, silně navázalo na jednání květnové. Hlavní rozdíl byl v tom, že se již nekonalo v estrádním sále KD, byť by mu tento prostor slušel více. Zastupitelé za ANO sehráli představení, které museli předem pilně nacvičovat.

Programu kralovaly dva stejné body, jako minule: aquapark a FV. Při projednávání programu navrhnul Václav Švenda (TOP), aby se aquapark neprojednával. Měl k tomu tyto důvody: veřejnost vůbec netušila, že bude na toto téma ZM jednat, a dále materiály sloužící ke schválení investice za 258 mil Kč byly v rozsahu a kvalitě, které tomu naprosto neodpovídaly. Argumentoval rovněž tím, že květnové zastupitelstvo uložilo RM vypracovat do zářijového ZM „varianty“ levnějšího řešení (ne jeden návrh). Řekl, že RM nic nebrání v tom, aby v přípravě nového řešení naplno pracovala, nic se nemusí zastavit. Pana Švendu doplnil pan Král (Šance), který v zájmu rychlosti navrhl, aby se projed-návání tohoto bodu jen o týden odložilo, aby se mohly dopracovat materiály a bylo více času. Je dobré dodat, že zastupitelé dostali dvoustránkový materiál doplněný dvěma malůvkami do mailů v pátek v podvečer, a několik hodin před zahájením ZM to bylo doplněno jakýmsi jednostránkovým propočtem ekonomiky budoucího aquaparku z dílny pana Buršíka.

Zastupitelé ANO udělali z obou jmenovaných škůdce Příbrami, jejichž záměrem je výstavbu zdržovat. Bod do programu zařazen byl. Diskuse k němu byla emotivní, iracionální a plná nepřesností. Byl zpochybňován postup starého vedení města, kdy přípravě rekonstrukce velel pan Vařeka. Údajně se moc mluvilo, diskutovalo a málo konalo. Zde bych se velmi zastal týmu, který rekonstrukci připravoval (nebyl jsem jeho členem), včetně exstarosty. Za 3 roky byl připraven projekt, byl důkladně pro-jednán s veřejností, bylo stavební povolení. U tak obrovské akce to byl dobrý výsledek a jeho momentální dehonestace byla čistě účelová. Druhá věc je, že se od vydání stavebního povolení v červenci 2018 následně dlouho nic nedělo (jen rostly ceny).

Veřejnost si prý žádá činy a konec řečí. To si měl staronový starosta Jindřich Vařeka uvědomit v létě 2018. Rozhodovat se nyní o čtvrtmiliardě na základě tak sporých podkladů je neskutečné. Dodatečně jsem ty podklady viděl. Je v nich řada poznámek, že se to či ono musí dodatečně projednat, upřesnit. Je z nich nejasný rozsah okleštění stavby. Je tam uvedeno, že orientační rozpočet bude zpracován až v listopadu 2020! O schvalované částce 258 mil Kč se mluví jen v nadpisu dvoustránko-vého materiálu a potom už jen v navrženém usnesení. Nikdo ze zastupitelů se neptal, jak se k té částce dospělo. Propočet provozní ekonomiky pana Buršíka porovnával původní plán (dle specialisty Ing. Steinhaizla) s novým plánem B. Pamatuji si, že pesimistická varianta specialisty počítala s provozní roční ztrátou asi 5 mil Kč, v materiálu pana Buršíka je uveden zisk 2,6 mil Kč. Nerozumím…

Schvalovat něco tak velkého dle předloženého minimateriálu, ušitého velmi horkou jehlou, je naprosto nezodpovědný krok, risk. Troufnu si předem říci, že tato akce nevyjde jenom na 258 mil, stejně jako původní plán skočil z 300 mil na 450. Částka 258 mil je v silách města, stejně tak si uvědomuji tlak času. Skočili jsme ale z jednoho extrému (rok a půl přešlapování) do druhého. Pokud by někdo takto rozhodoval ve vlastní firmě, dlouho by ji asi neměl.

Co se týká FV, nevím, zda je lepší plakat nebo se smát. Již od květnového odvolání FV se zdůvodněním, že je kvalitní, ale je třeba jej „restartovat“, bylo jasné, že cíl je zcela jinde. Jednou vlastností politiky, které se říká špína, je to, že se skutečné cíle nahlas neříkají. Jsou lidé, kteří jiný odborný názor neberou jako cennou informaci pro své rozhodování, ale jako svoji urážku. V politice to platí obzvláště často a tady se to projevilo.

Celé představení začalo komickým vystoupením pana Buršíka, který označil jediného navrhovaného zastupitele do FV (a tudíž jediného možného kandidáta na předsedu) Marka Školouda za příliš tichého. Vyčetl mu, že se po odstoupení paní Frýbertové nestal lídrem FV. Zapomněl se zeptat paní Frýbertové, proč po své rezignaci nepověřila do volby nového předsedy svým zastupováním právě pana Školouda. Panu Školoudovi bylo vyčteno, že býval na FV málo aktivní a že nepřednesl zastupitelům nějaký nominační projev. Vše bylo doplněno frázemi o nefunkčním zpolitizovaném FV plném polemik a frustrace jeho členů, kteří se bojí vyjádřit svůj názor.

Tato fraška nemá ani kousek pravdivého jádra. Pan Školoud byl na jednání FV aktivní obdobně jako jiní členové a určitě na jednáních ZM vystoupil s nějakou informací o FV častěji, než jeho předsedkyně. FV byl skvěle funkční, naprosto apolitický, akorát co se týká některých odborných věcí nesouhlasil s názory pana Buršíka. Rozpory se projevily zejména při plánování rozpočtového výhledu a čas dal našim výhradám bohužel za pravdu více, než jsme si mysleli.

Při volbě členů jsem díky odporu většiny zastupitelů ANO nebyl zvolen. Bylo zvoleno 5 členů, přičemž ANO a KSČM z nějakého důvodu své kandidáty nenavrhli. Myslím, že i to bude mít svůj, zatím skrytý, důvod. Možná je tím hlavním to, že koalice ve skutečnosti FV nepotřebuje, jeho názory ji nezajímají. Zastupitelé koalice se usnesli, že příbramský FV bude mít jenom 5 členů. Na tak velké město to je zcela nepřiměřené, ale ono je to vlastně jedno.

Bylo by více o čem psát, ale nechci unavovat. Již tak to je dosti dlouhé a neveselé čtení o stavu příbramské politiky. Ta se pomalu ale jistě vrací do starých pořádků, které tu byly před 6 lety. Jsem rád, že protagonisté tohoto vývoje mne berou jako názorový protipól. Stejně mne vnímali pánové Vacek, Řihák, Šedivý a jim blízcí.

Václav Dvořák

Komentáře