Jan Konvalinka: Ještě stále to nemáme za sebou, vedeme si dobře, tak ať nám to vydrží.

PŘÍBRAM – Starosta města upozorňuje na dva nešvary, které se podle něj dějí při dodržování nařízení vlády.

První se týká nakupování v supermarketech. 

Včera jsem po delší době navštívil jeden ze zdejších supermarketů a nestačil jsem se divit, kolik v něm bylo lidí. Chápu, spousta bezvadných věcí byla v akci. Samotný počet nakupujících nebyl problém. Problémem bylo to, že málokdo dodržoval bezpečnostní odstup, a to hlavně při čekání ve frontách. Lidé se k sobě mačkali, jako by se mezi námi nešířila vůbec žádná nákaza. Uvědomujme si prosím, kdykoliv vstupujeme do veřejného prostoru, že je mimořádná situace, že nám tu platí nějaká opatření, jejichž účinnost se odvíjí jen a pouze od toho, zda a jak je budeme dodržovat. Pamatujme i na ochranu těch lidí, kteří v obchodech pracují, nesnažme se s nimi mluvit z bezprostřední vzdálenosti, nepřistupujme k nim tak blízko, jak jsme byli zvyklí. Ti lidé jsou denně vystavováni riziku kvůli tomu, abychom si my mohli v klidu nakoupit. Ohleduplnost k prodavačům a dalšímu personálu obchodů je více než na místě.

Druhý se týká výletů do přírody.

Je možné, že v sobotu a v neděli bude opět pěkné počasí. Při posledním pěkném víkendu to v okolí města vypadalo skoro tak, že vůbec žádná karanténa není, že máme jakousi kolektivní dovolenou, kterou musíme nutně strávit v lese nebo na louce. Určitě je skvělé vyrazit si s rodinou ven a nadýchat se trochu čerstvého vzduchu. Nicméně i při tom je zapotřebí používat zdravý selský rozum a uvědomovat si, že sice svítí sluníčko, je krásně, ptáčkové zpívají, ale zároveň je nouzový stav a karanténa. Pohybovat se v tlupách a nemít na sobě předepsané ochranné pomůcky je nejen proti nařízením, ale i proti zdravému rozumu. Jste-li široko daleko sami (nebo se svými blízkými, se kterými sdílíte domácnost), je určitě dobře si roušku sejmout. Jejím stálým nošením si dnes tolik potřebnou imunitu můžete poškodit. Jakmile se však potkáte s jinými lidmi, roušku mějte. Tím, že si ji nasadíte, projevíte nejen svou inteligenci, ale zároveň ohleduplnost a zodpovědnost.

Městská a státní policie bude o víkendu v nejvíce exponovaných místech dohlížet na dodržování nařízení. Nikdo nemá v úmyslu kohokoliv šikanovat, nicméně porušování obecně platných nařízení nebude tolerováno.

Zkrátka, prosím, chovejme se jako rozumní lidé a více než kdy jindy si uvědomujme, že tam, kde začíná svoboda druhých, ta naše končí. Také mějme na paměti, že karanténa neznamená dovolenou, a že ten stav, který je vyhlášen, není vyhlášen jen tak pro nic za nic.

Ještě stále to nemáme za sebou. Nějakou dobu to ještě potrvá. Vedeme si ale dobře, tak ať nám to vydrží.

Jan Konvalinka,

starosta města Příbram

Komentáře