Fotookénko do minulosti: Příbramské mosty a jejich okolí

PŘÍBRAM – Dnes jsme se v našem fotookénku podívali na dva příbramské mosty. Ten první překlenuje Příbramský potok a dnes ústí z ulice Československé armády do ulice Špitálská. Dále jsme se podívali, jak vypadal most mezi Hořejší a Dolní Oborou, dnes známé jako Dvořákovo nábřeží.

Pohled na most na pohlednici ze začátku 19 století.
Most přes Příbramský potok, rok 1966, v pozadí Dům stavitele Bělky, pozdější Okresní vojenská správa Příbram, tvořil naprosto přirozenou dominantu Prokopské ulice. Navážka po pozdější asanaci této historické městské ulice, tento pěkný dům jakoby „upozadila“…
…a současnost

   

Most přes Příbramský potok a na něm vlevo dřevěná kaplička s Janem Nepomuckým. Měl to byt první kamenný most ve městě a okolí foceno v roce 1947.Vpravo foto současnost.

Most sedmdesátá léta…
…současnost.
Nábřeží Hořejší Obory rok 1932.
Současnost.
Pohled na Nábřeží Hořejší Obory sedmdesátá léta.
Současnost.
Pohled na dnešní Dvořákovo nábřeží kolem roku 1947.
Dvořákovo nábřeží nyní.

 

Komentáře