Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Máme za sebou významné ZM – podruhé za dobu výkonu mandátu se jej nezúčastnil starosta Jindřich Vařeka. Z logiky pozic na radnici by jej měl zastoupit 1. místostarosta Martin Buršík, ale jednání řídil místostarosta Jan Konvalinka. Tuto roli zvládl velmi dobře.

Jedním z úvodních bodů bylo uzavření smlouvy s obcí Dubno. Předmětem smlouvy byl výkon služby příbramské městské policie na území této samostatné obce. Uzavření smlouvy iniciovalo Dubno, zájem Příbrami to nebyl. Zastupitele zajímalo, zda výkon služby v Dubně ještě nezhorší situaci s dlouhodobým podstavem strážníků v Příbrami. Byli ujištěni, že nikoliv. Jako zastupitele hájícího zájmy Příbrami by mne zajímala ještě jiná věc. Je známo, že Příbram vede s Dubnem několikaletý spor ohledně rozdělení vybíraných poplatků za skládkování na skládce Bytíz. Jedná se o mnoho milionů Kč. Vedle toho obec Dubno komplikuje (byť v rámci svých práv) výstavbu nové třídící linky odpadů v sousedství této skládky. Řešit dostatečně včas odpadové hospodářství je jedním ze zásadních úkolů. Současné skládkování za pár let skončí, a město by mělo připravovat plán, co s odpadem potom. Záměr třídící linky jde této povinnosti naproti.

Ve vazbě na tyto nepříjemné otevřené kauzy mne napadlo: zobchodovali naši radní žádost Dubna, a postupovali v duchu „něco za něco“? Vyjednali s Dubnem zároveň řešení se skládkou? Smluvních 500 Kč za hodinu služby strážníka není motivací, to je jen náhrada nákladů – miliony za skládku jsou zásadní. Budu rád, když nás radnice poinformuje, že se spor s Dubnem souběžně s novou smlouvou vyřešil.

Hlavním bodem březnového zastupitelstva byly dotace, a jejich korunou tradičně dotace do vrcholového sportu. V úvodu pan Holý, který je zároveň předsedou sportovní komise, seznámil přítomné s problémy kolem jednoho ze žadatelů – Cykloklubem. O nějakých problémech věděli při svém jednání členové sportovní komise, další informace dostali následně radní. Podstata – jak zaznělo na ZM – spočívá v černých duších, které Cykloklub v žádosti vykázal. Sportovní komise měla k rozdělení částku 10 mil Kč. Navrhla oproti loňsku snížit dotaci Bobcatu o 50 tis Kč a Cykloklubu o 600 tis Kč. Zároveň nerozdělila 750 tis Kč. RM doporučila snížit příspěvek Bobcatu o 100 tis Kč a Cykloklubu nedat nic, čímž by zůstal nerozdělený 1 mil Kč. Ten rada doporučila převést na jiný sportovní program.

Rozdělování dotací na vrcholový sport je choulostivá věc, neboť nemá pevná pravidla. Revoluci do tohoto programu vneslo minulé ZM, jehož jsem byl členem. Zásadně se změnily rozdělované částky (úměrně možnostem města), poměry mezi žadateli (nikdo nebyl protekční), a byl nastaven strop dotace (40% z celkové částky). I přesto mají stále zastupitelé velkou volnost v rozhodování. Pan Holý oznámil, že pracuje na novém systému, který tuto volnost omezí. Zastupitelé se ptali, proč se snižuje dotace Bobcatu. Důvodem bylo dle koalice to, že soutěž amerického fotbalu je málo strukturovaná, a tudíž tam je vlastně zaručena „vrcholovost“. Důvodem pro úplné zamítnutí dotace pro Cykloklub bylo (vedle černých duší) to, že mají nedostatek cyklistů. Oba kluby měly na ZM zástupce, kteří se v diskusi snažili vyvrátit argumenty koalice. Vím o tom velmi málo, proto nebudu tuto diskusi komentovat. Zazněl návrh pana Švendy, aby se peníze určené pro Cykloklub zatím nechaly do doby došetření této kauzy nerozdělené v programu „vrcholový sport“, aby se nepřeváděly na jiný program. Na to zazněl koaliční protiargument, že to nelze, protože by ostatní kluby musely na peníze zbytečně čekat. Na dotaz pana Krále, proč RM upravila návrh z komise, padla odpověď, že rada do svého rozhodnutí promítla své priority.

Zapojil jsem se do diskuse jako občan. Řekl jsem, že ZM má nelehký úkol a že budu rád, když se podaří smysluplně zpevnit pravidla pro vrcholový sport. Zároveň jsem sdělil, že procesně nic nebrání variantě pozdržet dotaci pro jeden klub (než se věc vyšetří) a ostatní kluby nechat čerpat. Dále jsem upozornil na to, že my diváci jsme vůbec nevěděli, o jakých částkách dotací se přes hodinu diskutovalo. A ve vazbě na to jsem připomněl, že v programu pro vrcholový sport je omezení, kdy jeden klub nemůže dostat větší dotaci, než 40% z celkové částky. A protože se dotace pro vrcholový sport snížila z 10 na 9 mil Kč, je nutno se nějak s tímto pravidlem popasovat.

Výbušným tématem bylo plánované zpoplatnění parkoviště u autobusového nádraží. Zde jsem již nebyl osobně. Je to na větší racionální rozbor. Nepovažuji tento krok RM za správný, a mám k tomu řadu důvodů. Nikdy jsem se nebál jako ekonom města prosazovat nepopulární opatření, pokud byla nutná – ale toto není tento případ. Státními dotacemi jsou podporována „P+R parkoviště“ (zaparkuj a jeď hromadnou dopravou). Není v Příbrami víc „P+R parkoviště“, než je to u autobusového a vlakového nádraží, a plánovaným zpoplatněním jím být přestane. RM, jejímž jsem byl členem, plánovala v této lokalitě postavit parkovací dům. Podmínkou realizace bylo získání dotace ve výši asi 45 mil Kč. Plánovali jsme tam zavést poplatek 5 Kč/den. Tento symbolický poplatek měl velmi dobré důvody, na jejichž rozbor tu není místo. Bohužel jsme nezískali dotaci a akce se zastavila. „Za nás“ jsme dělali řadu projektů bez dotací, např. do Nováku šlo přes 50 mil Kč. Hospodaření města skončilo za rok 2018 asi o 80 mil Kč lépe, než byl plán. Chci tím říci, že projekt parkovacího domu by šel realizovat i bez dotace. Je to jen věc dobrého investičního plánu a volby priorit. Byl nám předložen příklad Tábora, že tam vybírají za parkování několikanásobně více, než u nás. Nevím jak je to možné. Ale vím, že v Písku vždy zaparkujete zdarma pár set metrů od centra na parkovišti Výstaviště.

Ing. Václav Dvořák MBA

Komentáře