Václav Švenda: Tvořit městskou vyhlášku na základě antipatií je špatná cesta

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Zastupitelstvo v pondělí 25. února 2019 schválilo novou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Příbramská TOPka se zněním vyhlášky předloženým Radou města nesouhlasila a navrhla pět změn. Většina návrhů byla hlasy současné koalice (ANO, ODS a Příbramáci pro Příbram) zamítnuta, ale naštěstí se těsnou většinou zastupitelů podařilo alespoň ochránit od nových poplatků pořadatele nekomerčních kulturních a sportovních akcí. Celý proces tvorby a přijímání této vyhlášky má však velmi hořkou pachuť.

Snažím se chápat důvody, proč současné vedení města novou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství předložilo. Předpokládám, že hlavní příčinou je navýšení příjmů do rozpočtu. Některé sazby poplatků byly ve srovnání s jinými městy nízké a bylo na místě je upravit. Při tvorbě této vyhlášky bychom se však neměli řídit pouze snahou maximalizovat příjmy, protože kvalita života ve městě rozhodně nesouvisí jen se stavem naplněnosti městské pokladny.

Určitě se všichni shodneme na tom, že se minulé koalici, jejíž byla příbramská TOPka součástí, podařilo nastartovat oživování kulturního a společenského života v našem městě. Řadu akcí pořádalo město a věřím, že v tom bude pokračovat i nadále, ale za řadou pěkných projektů stáli další pořadatelé (soukromé osoby, různé spolky atd.). Na těchto akcích, na kterých se většinou nevybíralo žádné vstupné, tak pracovali pořadatelé s nadšením pro věc, ve svém volném čase a bez nároku na jakýkoliv honorář. Právě těmto lidem a organizacím by návrh rady města, který chtěl zpoplatnit zábory veřejného prostranství, ještě více komplikoval leckdy už tak velmi těžké financování a určitě snížil jejich chuť tyto nekomerční kulturní a sportovní akce pořádat. Přijetí tohoto návrhu by tak znamenalo brzdu pro další oživování našeho města. Finanční přínos tohoto opatření by byl navíc pro městskou kasu zanedbatelný.  Poplatky v řádu až tisíců korun by platili například pořadatelé těchto akcí: Spolek Prokop za svou akci „Putování se světýlky za sv. Martinem“, Festival Antonína Dvořáka se svým „Dnem s Antonínem Dvořákem“, Cowárna za akce „Svatohorský Downtown“ a „Route 66“, Spolek ve Čtvrtek za své „Korzo Obora“, VDN PROMO za „Festival živých soch“ a další.

Mám velikou radost z toho, že se nám nakonec podařilo prosadit prostřednictvím těsné většiny alespoň návrh na osvobození od poplatkové povinnosti pro pořadatele těchto akcí. Všem třinácti zastupitelům, kteří náš návrh podpořili, tímto mnohokrát děkuji.

Největší problém této nové vyhlášky spatřuji v samotném způsobu jejího vzniku. Z diskuse u sazby poplatku pro pouťové atrakce a cirkusy vyplynul šokující fakt, že se výše poplatku odvíjí podle sympatií či antipatií vedení města. Cirkusy jsou vedení města sympatické, proto měly ve vyhlášce navrženu sazbu 3 Kč za metr čtvereční denně. Na opačném pólu sympatií se nacházejí pouťové atrakce, které si tak vysloužily sazbu 30 korun. Tento rozptyl i samotná výše sazby pro pouťové atrakce a lunaparky se nyní vymykají standardům většiny obdobně velkých měst. Náš návrh na zmírnění toho rozdílu se u koaličních zastupitelů bohužel nesetkal s pochopením a nám tak nezbývá nic jiného než provozovatelům pouťových atrakcí vyjádřit lítost na nad tímto stavem a doufat, že nové městské vyhlášky již budou vznikat jiným způsobem.

Václav Švenda,
Zastupitel za TOP 09

Komentáře