Václav Dvořák: Postřehy z listopadového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z listopadového zasedání  městského zastupitelstva.

V říjnu jsem se nemohl jednání ZM zúčastnit, ani jej dálkově sledovat. Vynahradilo mi to to listopadové. Mělo být dle programu krátké, bezproblémové. Moc jsem se mýlil. Nejen co do délky jednání, ale i co do ubohosti jeho lidské úrovně. Můžeme za to poděkovat exstarostovi Jindřichu Vařekovi. Sporných názorů tam padla řada, ale ostatní diskutující se za hranici nevkusu nedostali. V tomto směru selhal i řídící jednání, pan Konvalinka. Nedovolil si pana Vařeku v jeho excesech přibrzdit.

 V rámci úvodních informací pan Buršík sdělil, že město má na účtech stále přes 400 mil Kč. V této souvislosti připomenu, že končící ministryně financí v neděli v TV sdělila, že koncem roku očekává inflaci už 6 % a začátkem roku příštího dokonce 7 % p.a. Město má místo realizovaných staveb peníze na účtech. Zkuste si spočítat, kolik nám taková inflace z účtů ročně „užere“. A to nemluvím o tom, že cena stavebních prací roste rychleji, než jsou uvedená čísla. A ještě jedna souvislost. Paní Říhová se zeptala, zda je plánovaná cena rekonstrukce aquaparku ve výši 310 mil Kč reálná. Starosta jí odpověděl, že tato cena je dle ceníku roku 2020 a je tudíž reálná. Dost jsem užasl. Copak nevidí ty raketově rostoucí ceny ve stavebnictví?? Pan Buršík, který by měl být více v obraze, k tomu mlčel.

Plánovaných bodů k jednání bylo skutečně málo. Radost mi udělal výkup pozemku na Rynečku, který by měl umožnit budoucí stavbu parkovacího domu v těchto místech. Mrzí mne ale, že město v tomto volebním období o parkovacích domech sice dost mluví, ale stát nebude žádný.

V bodu Různé se pan Školoud zeptal, zda se bude konat předjednání rozpočtu 2022 (a střednědobého výhledu) pro zastupitele, že o tom neproběhla žádná informace. Možná tím reagoval i na oznámení pana místostarosty, že ve středu proběhne veřejné projednání rozpočtu a výhledu s občany. Odpověď pana Buršíka mi vyrazila dech. Prý je to dobrý nápad a pokusí se to zorganizovat ještě před prosincovým jednáním ZM (kde se mají oba dokumenty schvalovat). Předjednání je dlouholetou a správnou tradicí. Zastupitelé mají možnost v klidu projednat tento závažný bod, a na samotné ZM jdou s již částečně vyjasněnými názory, s něčím předjednaným, což může jednání usnadnit, urychlit. Pan Buršík předjednání se zastupiteli neplánoval? No asi ne. Až upozornění pana Školouda jej vzpamatovalo? Neumím to pochopit…

Poměrně nechutný závěr přinesl úplně poslední bod, Diskuse. V něm vystoupil občan pan Jiří Limpouch, pražský občan a jednatel společnosti Ritch Bitch s.r.o. ze Strakonic. Datum vzniku této firmy je 24.11.2020, základní kapitál má 100 tis Kč, vlastní kapitál k 31.12.20 byl 42 tis Kč a dluhy 5 mil Kč (vše veřejné údaje). Ohradil se proti tomu, že pan Švenda zmínil jeho společnost v souvislosti s plánovaným developerským projektem na Fantově louce a údajně ji tím měl nějak poškodit. Řekl, že pan Švenda útočí na tento projekt a že firma potřebuje větší podporu od města. Pan Švenda na to reagoval slovy, že vůbec neútočí proti projektu, že podporuje výstavbu bytů i v této lokalitě. Ale zároveň trvá na transparentnosti celého projektu, protože tam hrozí střet zájmů některých zastupitelů. Pan Limpouch kontroval, že pan Švenda svým vyjádřením dehonestoval jak jej, tak i jeho firmu.

Nechci zde rozebírat, jaké podklady pan Švenda od vedení města chtěl a co dostal, ani jeho spor s panem Limpouchem. Zároveň jasně říkám, že cesta výstavby nových bytů v Příbrami je správná věc a lokalita Fantovy louky je k tomu vhodná. Vadilo mi ale, v jak zdeformované podobě se vykládal pojem „střet zájmů“. Zastupitelé koalice mluvili ve smyslu, že přece nikdo nikoho neokradl, nikdo se neoprávněně neobohatil, tak je vše OK.

To ale není správný výklad. Střet zájmů je situace, kdy se jedna osoba nalézá ve více pozicích a v každé má objektivně jiný zájem. Např. zastupitel je členem spolku a tento spolek žádá od města dotaci. Zastupitel by měl situaci posuzovat objektivně z pozice města, zároveň má soukromý zájem z pozice člena spolku. Střet zájmu nastane v řadě situací a není to nic negativního, špatného. Zastupitel má pouze povinnost svůj střet zájmu na začátku projednávání věci oznámit, a následně může jednat v souladu se svým svědomím včetně hlasování. Střet zájmu tedy není až situace, kdy by se někdo začal nelegálně obohacovat. I já jsem se jako zastupitel občas dostal do střetu zájmů a poctivě jej oznamoval. V době mého výkonu funkce bylo oznamování střetu zájmů běžná věc.

V průběhu diskuse se mnohokrát ohnivě zapojil pan Vařeka. Václav Švenda se od něj dozvěděl, že smyslem jeho článků bylo očerňovat a kriminalizovat. Dozvěděl se od pana Vařeky řadu případů, kdy byl sám ve střetu zájmů. Např. když Spolek Pražské ulice žádal město o dotaci. Pan Švenda mu odvětil, že svůj střet zájmů vždy řádně ohlásil. Nebo je prý od pana Švendy ošklivé, když v radě kraje nehájí zájem Příbrami, byť je v Příbrami placeným zastupitelem. A k tomu prý bere přes 90 tis měsíčně jako krajský radní. Dozvěděl se, že Příbrami škodí. Pan Vařeka by mu jako škodícímu zastupiteli ani neoznámil termín jednání příbramského zastupitelstva, aby nemohl městu škodit. Už jej nikdy nepozdraví (v tomto jsme na tom s panem Švendou stejně). V závěru diskuse pan Švenda zopakoval, že projekt podporuje, ale když mu v něm nebude něco jasné, že se bude ptát. Podle pana Vařeky mu tím plivnul na podanou ruku. Tento nehezký průběh se ani nedá popsat, to se musí vidět a slyšet. Pan Školoud požádal starostu, aby vrátil diskusi do slušného formátu, a divadlo pomalu skončilo.

Chtěl jsem se do diskuse rovněž přihlásit. Nechtěl jsem diskutovat k podstatě věci, ale jen připomenout, co to je střet zájmů. V předlouhé a rozjitřené diskusi to ale již nemělo cenu. Doufám, že příští jednání ZM, které bude mít jako hlavní program rozpočet a rozpočtový výhled, bude věcnější, kulturnější, profesionálnější.

                                                                                                                 Václav Dvořák

Komentáře