Radní Vácha: Střední školu by žáci měli vybírat hlavně srdcem

Radní Středočeského kraje Milan Vácha.

STŘEDNÍ ČECHY – V těchto dnech žáci 9. tříd vybírají, kam povedou jejich kroky po dokončení základní školy. Přihlášky mohou podávát do 20. února. Kolik míst je v prvních ročnících středních škol a odborných učilištích ve Středočeském kraji či jak postupovat při výběru střední školy, to nám řekl středočeský radní pro školství Milan Vácha.

Letos poprvé je možné podat tři přihlášky na střední školu, čekáte ve Středočeském kraji díky tomu na některých školách větší zájem o studium?

Nepředpokládám, že by nový systém nějak výrazně zasáhl do zájmu o vybrané obory. Žáci mají k dispozici jenom jednu přihlášku navíc, takže nelze očekávat, že by se to příliš promítlo. Přínosem je každopádně to, že žáci mohou své přihlášky více přizpůsobit svým preferencím a nebudou tolik taktizovat.

Kolik míst pro letošní přijímací řízení bude ve středočeských středních školách a odborných učilištích?

Pro letošní přijímací řízení by se měl počet míst navýšit o 669 žáků, pokud všichni ředitelé navýšení uvedli do Digitálního systému přihlašovacího systému a ostatní uvedli stejné předpokládané počty přijímaných jako v loňské roce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapsalo všechny změny do rejstříku škol a školských zařízení kromě jedné školy, která je ještě v procesu. Přesná čísla o předpokládaném počtu přijímaných zatím od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nemáme k dispozici. Nicméně, počet žáků v 9. třídách je jen o několik desítek vyšší než v loňském roce, proto by celková kapacita v rámci kraje měla být dostatečná.

Mají žáci při podávání přihlášek spíš taktizovat nebo i díky třem možnostem podávat přihlášky především na ty školy, kde by opravu rádi studovali?

Rozhodně doporučuji dát na první místo školu, kde by chtěl žák nejraději studovat. Jak říkám, ať na prvním místě volí srdcem. Na druhém místě by měla být škola, která je také v žebříčku zájmu žáka vysoko a na třetím místě pak škola zvolená jako „jistota“.

O jaké středoškolské obory je obecně největší zájem?

Podle počtu přihlášek v posledním přijímacím řízení byl největší zájem o 4leté gymnázium, lycea, obchodní akademie, informační technologie a o obor Praktická sestra. V případě učebních oborů bylo nejvíce přihlášek v oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Kuchař – číšník, Cukrář a Truhlář. V loňském roce jsme se s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a s hlavním městem Prahou spolupodíleli na výzkumu preferencí o volbě střední školy. Cílem bylo zmapovat rozhodování žáků posledních dvou ročníků základních škol i jejich rodičů o volbě střední školy, jejich preference a představy o dalším vzdělávání a profesní dráze. I v souvislosti s modernizací oborové struktury jsme chtěli vědět, kde by žáci chtěli skutečně studovat. O jaký obor by měli zájem na prvním místě, kdyby nemuseli řešit přijímací zkoušky, kdyby nekalkulovali. A potvrdily se naše domněnky, že podané přihlášky na střední školy nejsou vyjádřením skutečné poptávky žáků a rodičů po středoškolském vzdělání. Ukázalo se i to, že ve středních Čechách je v porovnání s Prahou menší zájem o studium na gymnáziích a že se navíc objevují i rozdíly v preferencích mezi obyvateli v okolí Prahy a zbývajících částí středních Čech.  Výsledky z výzkumu jsou shrnuty v závěrečné zprávě, která je k dispozici na webu Středočeského kraje (bližší informace o výzkumu najdete zde: Výzkum preferencí o volbě střední školy potvrdil správnost krajské strategie posilovat maturitní obory – pozn. redakce)

V Příbrami došlo ke sloučení obou gymnázií, jak to je s podáním přihlášky na tuto školu?

Postup podání přihlášky je stejný jako na jakoukoliv střední školu. Do 20. února je možné podat přihlášku elektronicky nebo podáním výpisu vytištěného z online systému anebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. Podrobné informace jsou na webu Přihlášky na střední. Na Gymnáziu v Příbrami si žáci mohou vybrat buď čtyřletý obor nebo osmiletý obor gymnázia. Pro příští školní rok bude otevřena jedna třída 8 letého a čtyři třídy čtyřletého oboru. Výuka bude probíhat v budově školy v ulici Legionářů.

Dlouhá léta se mluví o tom, že výrazně klesá zájem o studijní obory na odborných učilištích. Přitom na druhou stranu je problém v dnešní době sehnat instalatéra, zedníka či pokrývače a další řemeslníky… Jaká je situace v oblasti učilišť ve středních Čechách?

V loňském roce se zájem o učební obory o něco zvýšil, nicméně i my vnímáme preference hlásit se spíše na maturitní obory než na učební, a to potvrdil i Výzkum preferencí o volbě střední školy, o kterém jsem se zmiňoval. Je to dáno jistým společenským tlakem na to, mít maturitu. Myslím, že je nutné zahájit hledání systémového řešení.  

Problém s nedostatkem určitých řemeslnických profesí na trhu práce má více příčin. A u řady profesí to není nedostatek absolventů, ale skutečnost, že absolventi často odcházejí pracovat mimo obor. Někdy je to z důvodu, že profesi nechtějí vykonávat, ale často je to z finančních důvodů, kdy jsou lépe ohodnoceni jako pracovníci na lince např. v automobilce nebo skladníci.

My, co jsme chodili na základní školu v 80. letech, jsme často slýchali: „Uč se, ať nejdeš k lopatě“, nemyslíte, že už v tom je trochu zafixovaný ten současný hlad po středních školách a právě pokles zájmu o střední odborná učiliště?

Částečně jsem už odpověděl v předchozí odpovědi. Problém je i v tom, že současná mladá generace často vnímá fyzickou práci trochu jinak, než tomu bylo před dvaceti, třiceti lety. Na druhou stranu i na vybavení našich škol je znát, že robotizace a automatizace už umí nahradit fyzickou práci v mnoha oborech. Ale zase nechci paušalizovat – i z mých návštěv v našich školách vím, že je spousta dívek a kluků, které učební obor baví, baví je profese, na kterou se učí a mnoho z nich má i vzor z domova – mají například rodinné firmy, které jednou převezmou, nebo kde budou pracovat.

Děkuji za rozhovor.

Komentáře