Zápisy dětí do prvních ročníků základních škol

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – V dubnu se uskuteční zápisy do prvních tříd. Týkají se dětí narozených od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, včetně těch s odloženou školní docházkou. V závažných odůvodněných případech je možné domluvit s vedením školy jiný termín.

K zápisu si rodiče či zákonný zástupce dítěte musí vzít s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují ředitelé příbramských základních škol místo a dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019 takto:

Komentáře