Necupujeme Karla Čapka na cucky, hrajeme si s ním, říká dramaturgyně příbramského divadla

Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

PŘÍBRAM – Koncem února uvede Divadlo A. Dvořáka novou premiéru. Jako první inscenaci nové sezóny soubor nastudoval Čapkovu Válku s mloky. Divákům se hra poprvé představí na premiérách 22. a 23. února.

Divadelní podobu sci-fi románu Karla Čapka Válka s mloky nazkoušeli herci příbramského divadla pod režijním vedením Hany Marvanové. Ta loni v mosteckém divadle převedla na divadelní prkna například film Jana Svěráka Ropáci. Jaké bude její verze slavného Čapkova románu či jak soubor jeho téma propojil se současným děním ve světě, o tom jsme si povídali s dramaturgyní příbramského divadla Pavlínou Schejbalovou.

Proč jste si vybrali k nastudování Čapkovu Válku s mloky?

Kolem díla Karla Čapka jsme kroužili už delší dobu. Oblastní divadlo má téměř povinnost připomínat a uvádět nejlepší české autory. Témata, která se objevují v Čapkových hrách, jsou v posledních letech ještě aktuálnější, než dříve a zároveň jde o dramaticky nosné příběhy. Jeho tituly se objevují napříč republikou v profesionálních i amatérských souborech. Pro tuto sezonu jsme plánovali znovu oslovit režisérku Hanu Marvanovou, která u nás už dříve nastudovala inscenaci Chleba s máslem pro Malou scénu divadla. A velmi rychle došlo ke vzájemné dohodě, protože i ona měla Čapka a konkrétně Válku s mloky delší dobu na mysli.

V poslední době si (nejen) divadla upravují klasická díla v návaznosti na aktuální dění okolo nás, došlo k nějaké takové úpravě i v tomto případě?

Válka s mloky předkládá silná témata, která světem i jednotlivci aktuálně velmi rezonují – bezhlavé využívání přírodních zdrojů; bezohledná víra, že trh vyřeší všechno; rasismus a nedostatek soucitu a další a další. Román v celé jeho šíři není možné na jeviště přenést. Zaměřili jsme se tedy na základní kostru příběhu a zamysleli se nad tím, co by bylo dál, kdyby mloci obsadili celý svět a karta se obrátila. Mloci stavějí lidi před soud, aby přijali zodpovědnost za svoje konání. Neochota převzít zodpovědnost za svoje životy a absence respektu k druhým, to jsou další, myslím, nesmírně současné problémy, kvůli kterým je namístě se o současný svět bát.

Přečetli jsme s režisérkou většinu dostupných předloh pro současné i starší inscenace Války s mloky, ale záhy bylo jasné, že jde o texty tak úzce svázané s tím kterým divadlem, souborem, místem, že není možné ani jeden z nich vzít a použít pro naše divadlo. Rozhodli jsme se oslovit zkušeného Patrika Bouška a začala intenzivní tvůrčí spolupráce, která vyústila ve verzi textu, kterou nyní přenášíme na jeviště.

V Čapkově románu je poměrně dost postav, jak se to promítlo do obsazení? Zřejmě herci budou hrát víc rolí najednou…

Ano, je to tak. Sedm herců se vám bude proměňovat před očima. Jedním z nich je nový člen souboru, čerstvý absolvent DAMU, Matěj Polák.

Proč by diváci měli, podle Vás, na Válku s mloky přijít? A co by si z ní měli odnést?

Srdečně zveme diváky, aby si s námi prošli soudním procesem mezi lidmi a mloky. Jako u každého soudu nám bude předkládáno několik verzí pravdy. Původní příběh zůstává zachován, ale předkládáme vám jej skrze rekonstrukce jednotlivých situací známého románu. Ukáže se, že velmi záleží na úhlu pohledu i na míře optimismu či předsudků vůči druhým. Nemusíte se bát, necupujeme Karla Čapka na cucky. Hrajeme si s ním v divadle na divadle. A každý den víc a víc zíráme, jak byl lidský a geniální!

Děkuji za rozhovor.

Komentáře