Potlačení vzpoury i divadelní vystoupení mělo ve věznici stejný cíl

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM/BYTÍZ – Minulý týden ve Věznici Příbram se uskutečnily dvě akce, které na první pohled nemají mnoho společného, avšak obě přispívají k bezpečnosti a rehabilitaci odsouzených. Dne 5. června proběhlo rozsáhlé cvičení 1. regionu Vězeňské služby ČR ve spolupráci s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem. Cvičení mělo za cíl simulovat zvládnutí požáru, osvobození rukojmí a potlačení hromadných nepokojů.

Součinnostní cvičení odstartovala informace o vzetí rukojmí. Následovalo hašení odsouzeným zapálené kanceláře, evakuace vězněných osob z ubytovacích prostorů, vyjednávání vedené proškolenými zaměstnanci, zásahem provedeným URNOU a vše zakončil zásah jednotek pod jednotným velením na ubytovně odsouzených, kterého se účastnilo osm věznic z 1. regionu Vězeňské služby.

video: Věznice Příbram

Divadelní projekt West Side Story ve věznici byl přípravou trvající přes pět měsíců. Jeho cílem nebylo pouze divadelní vystoupení, ale především poskytnutí terapeutického prostoru pro vězně, což by jim mohlo pomoci při návratu do běžného života a snížení recidivy.

Obě akce zdůraznily, že vězeňská služba zahrnuje široké spektrum činností, které na první pohled mohou působit rozdílně, avšak jejich cíl zůstává stejný: podpora bezpečnosti a rehabilitace vězněných osob. Motivace k pozitivním změnám v chování a přístupu k životu je klíčem k prevenci použití hrubé síly a potlačení nežádoucího chování. „Pokud se nám alespoň částečně povede vězněné osoby motivovat ke změně v přístupu k životu, nemuselo by se na druhé straně přistupovat k využívání hrubé síly a represe na potlačení nepřístojného a neakceptovatelného jednání a chování jako je například vzetí rukojmí a vzpoura,“ míní ředitel příbramské veznice Petr Červený.

Zleva: ředitel příbramské věznice Petr Červený, tiskový mluvčí věznice Vladimír Rampas a generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis Foto: archiv věznice

Komentáře