Příští týden začíná oprava ulice Jana Drdy

Ulice Jana Drdy. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Ulice Jana Drdy v Příbrami projde v následujících měsících zásadní proměnou. Rekonstrukce, která zahrnuje obnovu vodohospodářského majetku, opravu komunikací a chodníků, instalaci polozapuštěných kontejnerů a zvýšení počtu parkovacích míst, začne v příštím týdnu.

Jedná se o jednu z velkých investičních akcí města pro letošní rok, s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 46 milionů korun bez DPH. Do soutěže se přihlásilo 11 firem a zakázku s nejnižší nabídkovou cenou 24 939 657,24 Kč bez DPH (30 176 985 Kč včetně DPH) získala společnost 1. SčV. a. s. „Zakázku se nám podařilo vysoutěžit výrazně pod předpokládanou cenou. Kromě dvou nabídek byly všechny pod částkou 40 milionů Kč bez DPH,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Rekonstrukce se uskuteční ve fázích, aby ulice byla vždy z jedné strany přístupná. První část prací začne v pondělí 17. června a zahrne tři etapy od křižovatky s ulicí Žežická. Detailní harmonogram prací je dostupný na webových stránkách města.

Projekt se týká výměny starých vodovodních a kanalizačních řadů, obnovy dešťové kanalizace včetně přípojek, instalace polozapuštěných kontejnerů a obnovy povrchů komunikací a chodníků. Navíc bude vybudováno 55 nových parkovacích míst, což zdvojnásobí kapacitu parkování v oblasti. „Při výběru dodavatele jsme nehodnotili pouze nejnižší cenu, ale také další kritéria s cílem minimalizovat negativní dopady na život obyvatel. Zaměřili jsme se na snížení hluku, prašnosti, dopadu pohybu vozidel na dopravní situaci, vibrací a ekologická opatření,“ říká starosta Konvalinka. Podle radnice by práce měly být hotové do 78 týdnů od předání staveniště.

Během rekonstrukce bude zajištěný přístup složek IZS a svoz komunálního odpadu. Kontejnery budou případně posouvány tak, aby byly vždy přístupné jak pro občany, tak pro svozovou techniku.

Komentáře