Zastupitelé prodali kus náměstí, co prodá město příště?

O tuto část zeleně na náměstí Hynka Kličky se jedná. Foto: z materiálu zastupitelstva

PŘÍBRAM – Na svém dubnovém zasedání valnou většinou prodalo zastupitelstvo část veřejného prostoru na náměstí Hynka Kličky na Březových Horách. Tento krok hlasitě kritizovala opozice, především všichni čtyři zastupitelé za Spojence, kterým mimo jiné vadila i banalita, jakou byl prodej pozemku odůvodněný.

Zastupitelka Marta Frýbertová (ANO), jež je také předsedkyní městské komise pro realizaci majetku měst, zájem o prodej pozemku o výměře asi 13 m2 ze strany majitele přilehlé nemovitosti zastupitelům vysvětlila: „Já jsem s panem Vařekou hovořila a ptala jsem se ho a on říkal, že je to teda strašně tmavý, že vevnitř mají tmu a v podstatě z toho kousku jsou veřejné záchodky… což mohu potvrdit, chodím okolo. Žadatel to nechce oplotit, zachová tu zeleň a chodníku se to netýká.“

Sám žadatel, ale jako důvod zájmu v žádosti zaslané městu uvádí: „Na této silniční komunikaci se nachází v těsné blízkosti mého pozemku p.č. 51. 293 výčnělek o výměře cca 12,5m2, který je stavebně spojený s přilehlým pozemkem st, 293 v mém vlastnictví. Tato částečka p.p.č. 602/1 , v k.ú. Březové Hory, byla mými právními předchůdci užívána a obhospodařována odnepaměti. Rád bych si zachoval možnost dispozice s touto části p.p.č. 602/1, a proto žádám o odprodej.“

V diskuzi zastupitelka Markéta Škodová (Spojenci) položila radě města otázku, proč prodej podporují. „Proč doporučujete prodej veřejného prostranství na jednom z historických příbramských náměstí?“ Na to starosta Jan Konvalinka (ANO) reagoval slovy: „Paní kolegyně, když to zformulujete takto, tak skutečně zní jako palcový titulek…“ Nicméně „palcové titulky“ si vyrábí rada města sama některými svými návrhy a rozhodnutími…

Opozice například prostřednictvím Václav Dvořáka (také Spojenci) přitom navrhovala jiné řešení. „Důvody žadatele chápu, nicméně prodejem toho proužku pozemku se ani jeden z těch problémů nevyřeší. Opilci dál budou mít kam chodit močit a že by ten metr a půl ten prosvětlil, si také neumím představit. Podle mě je řešení, aby město dalo pokyn Technickým službám pokácet ten strom a to křoví a udělat tam třeba záhon. Městu zůstane veřejné prostranství, panu Vařekovi tam začne svítit slunce a opilci nebudou mít kam močit,“ předložil celkem jednoduché řešení Dvořák.

Proti se také postavil jeho kolega Václav Švenda. „Myslím si, že budeme unikátní tím, kdy budeme prodávat pozemky na náměstí. To se v mnoha městech neděje a myslím, že je to špatný signál i k dalším případným kupujícím. Mě také v ulici V Brance chodí lidé močit na fasádu a neuvažuji o tom, že bych si podal žádost o odkup toho pozemku,“ uvedl Švenda.

Po zhruba čtvrthodinové diskuzi zastupitelstvo města 14 hlasy (11 za ANO, 2 za ODS a 1 za SPD) schválilo na návrh rady města prodej části nám. Hynka Kličky.

V minulosti jedno příbramské médium kritizovalo tehdy rozprodej městského majetku v podobě prodeje budovy bývalé I. polikliniky, v souvislosti s tím v jednom z mnoha článku satiricky poznamenalo, že příště bude možná na řadě budova radnice… No zdá se, že se možná do tohoto období jako město opět dostáváme.

Komentáře