Komentář Václava Dvořáka k hospodaření města v roce 2020

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Ekonom Václav Dvořák reaguje na článek místostarosty města Martina Buršíka ohospodaření za rok 2020.

V minulých dnech proběhl médii, včetně radničního Kahanu, článek místostarosty města pana Martina Buršíka o hospodaření města v roce 2020. Dovolím si malý komentář k několika pasážím článku.

Již nadpis článku optimisticky sděluje, že Příbram hospodařila s vysokým přebytkem, a dále se konstatuje, že město mělo ke konci roku 2020 na účtech 411 mil Kč. Skutečnost je ale taková, že cílem měst není nadbytečně hromadit peníze na účtech. To dokonce ani nebyl plán, protože rozpočet města na rok 2020 plánoval schodek 135 mil Kč. V ten samý den, kdy ZM schvalovalo rozpočet, byl hlasy koalice schválen i rozpočtový výhled. Ten plánoval, že na konci roku 2020 bude mít město na účtech pouze 115 mil Kč. Rozdíl je téměř 300 mil Kč! Skutečným cílem měst je sestavit rozumný rozpočet a snažit se jej co nejvíce dodržovat. Drobně bych pana místostarostu poopravil v tom, že rozpočet nikdy žádný zůstatek peněz nepředpokládá, ten je uveden jen v rozpočtovém výhledu.

Město tedy má na účtech o 300 mil Kč více, než stanovil rozpočtový výhled. Někomu se to může líbit, mně ale ne. První důvod je ten, že se tyto peníze měly přeměnit na stavby, které by sloužily občanům. Tyto stavební akce byly v plánu, jen je město nerealizovalo. Z peněz na účtech občan nic nemá. Druhým důvodem je inflace. Již několik let máme díky politice současné vlády rekordní inflaci kolem 3 %. Jinými slovy: z každého milionu na účtu inflace ročně ukrojí 30 tis Kč. Ze sta milionů 3 miliony, ze 400 milionů ukradne 12 milionů. Ale to ještě není vše. Ona totiž není inflace jako inflace. V některých oborech rostou ceny rychleji, jinde pomaleji. A právě ve stavebnictví, kde by mělo město utrácet nejvíce, roste raketově.

V článku pan Buršík konstatuje, že se „podařilo podstatně snížit“ některé provozní výdaje, např. na platy. Další „úspory“ prý město realizovalo v oblasti investic a oprav. Jaká je pravda, když vynecháme zavádějící politickou omáčku? Ani jedno, ani druhé totiž není úspora.

Ohledně platů pan Buršík informuje, že se na ně vydalo v roce 2018 153 mil Kč, v roce 2019 159 mil Kč a v roce 2020 163 mil Kč! Dokonce to v příslušné pasáži správněji označuje za „zpomalení růstu platů“. Tu „úsporu“ asi vidí v tom, že v rozpočtu 2020 bylo na platy plánováno 173 mil Kč. Správná otázka by zněla: proč bylo na platy roku 2020 v rozpočtu schváleno o 10 % více, než bylo vynaloženo v roce 2019? Koalice asi neměla zámysl ušetřit…

Až komicky působí vyjádření pana místostarosty o úspoře na investicích a opravách. Na investice bylo plánováno 247 mil Kč, prostavěli jsme jenom 117 mil Kč, tedy ani ne polovinu (stejně jako v roce 2019). Na opravy jsme vydali oproti plánu méně o 29 mil Kč. Pan Buršík se snaží vysvětlit důvody neplnění plánu: obtížný způsob přípravy staveb, čekání na dotace, řešení námitek u výběrových řízení… Zeptal bych se jej: v čem to měli jeho předchůdci jiné, lehčí? Zeptal bych dále, co si vzal k srdci ze závěrů Finančního výboru, který jej před nereálným rozpočtovým výhledem i rozpočtem (včetně velikosti investic) varoval? Pan Buršík čtenářům sděluje, že hotovost ve výši 411 mil Kč svědčí „o kontinuálně obezřetném způsobu vedení financí“. Vydávat nedodržování rozpočtu a neschopnost realizovat plánované investice za úspory a obezřetnost, je smutné chucpe.

V úvodu jsem zmínil i rozhovor pana Buršíka z listopadu 2020. Mj. zde říká, že až on „dostál očekávání“ a propojil rozpočtový výhled s rozpočtem, rozpočet začal vycházet z výhledu a začalo se hospodařit dle těchto dokumentů. Výsledek vidíte výše. Cílem pana Buršíka je prý umožnit diskusi zastupitelů i občanů k hospodaření města a mít vše na webu města – to vše se prý povedlo až tomuto vedení města.

Moje zkušenosti jsou jiné. Snažil jsem se poctivě panu Buršíkovi po jeho nástupu předávat moje zkušenosti a informace. Po dvou měsících naši spolupráci rázně utnul z politických důvodů. Následně jsem byl restartován (vyhozen) z Finančního výboru, protože jsem tam říkal nepříjemné věci. Nedávno jsem požádal pana Buršíka o plán investic města. Plán investic je základním kamenem zejména rozpočtového výhledu. Písemně mi sdělil, že to je neveřejný dokument a nedá mi jej.

Řízení ekonomiky města není jednoduchá věc. Vím, že rozpočet ani výhled nikdy zcela nesednou na skutečnost. Pokud se ale této práci nedá potřebná odbornost, pokud nefunguje dostatečná spolupráce, pokud se jiný názor vnímá jako nepřátelství, pokud se dělá primárně „politika“, tak to nepřinese kýžené ovoce.

Ing. Václav Dvořák MBA

Komentáře