Senátorovo září plné pracovního nasazení a společenských setkání

Senátor Petr Štěpánek (vlevo) na setkání hornických měst a obcí v Ostravě.

PŘÍBRAMSKO – Senátor Petr Štěpánek informuje o svých zářijových aktivitách

V září Senát nezasedá, přesto jsme jednali ve Výboru Senátu pro záležitosti Evropské unie především o otázkách sociálního podnikání a o zajištění ekonomických zdrojů pro financování potřeb EU zvláště s ohledem na dopady války na Ukrajině. Jednali jsme se španělským velvyslancem J. E. Alberto Moreno Humetem o prioritách španělského předsednictví EU. Neshodli jsme se v otázce přístupu k migraci a nad návrhem změny rozhodovacích procesů v EU.

Zúčastnil jsem se zasedání K 10 (zástupci koaličních stran) k otázce mysliveckého zákona. Jedná se o významný dokument s dopady na lesnictví, zemědělství a v neposlední řádě i do spolkového života na vesnici. Citlivou otázkou zůstává minimální velikost výměry honiteb, na které zatím nepanuje shoda. Hostoval jsem i na Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny, kde bylo hlavním tématem řešení problému dovozu levné drůbeže a ostatních komodit z Polska a Ukrajiny. Poslední pondělí v září jsem se zúčastnil konference ke společné zemědělské politice v Zagrebu, kam dorazily delegace celkem z 23 zemí. Tématem byly opět dopady války na Ukrajině, přístup k novým genomickým metodám pěstování plodin, řešení důsledků klimatické změny, zajištění potravinové bezpečnosti, udržitelné zemědělství s ohledem na životní prostředí.

Jednal jsem na Středočeském kraji o finanční podpoře projektové dokumentace přivaděče vody do sedlčanského regionu. Jednání pokračují, nejsou vůbec jednoduchá, jelikož spojují politické reprezentace dvou krajů (Jihočeský a Středočeský) a jedná se o nesystémovou podporu. Věřím, že najdeme shodu a projekt přivaděče posuneme blíže k realizaci.

Měl jsem schůzku s ředitelem podniku Diamo, na které jsme projednávali opatření ohledně zamezení negativních dopadů při využívání kameniva z hald na Příbramsku pro dopravní stavby. Poděkoval jsem za důsledné dodržování dohodnutých opatření.

Společně s panem předsedou Senátu jsme se účastnili oslavy 30 let od založení Agrární komory ČR. Tato stavovská organizace dlouhodobě a účinně hájí zájmy zemědělské veřejnosti a je mým důležitým partnerem při rozhodování ve všech záležitostech projednávaných v zemědělském podvýboru, kterému předsedám.

První sobotu v září se v Petrovicích tradičně konaly Dožínky. Bylo to milé setkání regionálních zemědělců, doplněné o bohatý kulturní program. Druhý zářijový víkend jsem strávil s Cechem příbramských horníků a hutníků na setkání hornických měst a obcí v Ostravě. Setkání bylo zahájeno bohoslužbou v Katedrále Božského Spasitele. Poté prošla hornická paráda městem na hrad, kde se konal hlavní program. Tam bylo mimo jiné předáno světlo svaté Barbory starostovi Pavlovi Peškovi z Jílového u Prahy, kde bude setkání v roce 2024 (foto).

Bor u Nedrahovic oslavoval 2. září velikou událost. Slavnostně otevřeli nově vystavěné kulturní centrum, které bude sloužit všem věkovým skupinám a spolkům v této nádherné osadě. Jsem moc rád, že jsem při tom mohl být.

Sobota 23. 9. patřila v Rožmitále především rybářům. Konal se zde myslivecko – rybářský den s výlovem Sadoňského rybníka. Velké uznání organizátorům ke skvěle zajištěné akci. Setkal jsem se s mnoha přáteli a musím pochválit rožmitálské rybáře za perfektně odvedenou práci. Moc jsem si to v Rožmitále užil.

Váš Petr Štěpánek

Komentáře