Dobříšská místostarostka zve na přednášku o návykových látkách

Dobříšská mistostarostka Jidřiška Romba. Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – V Dobříši se 20. září uskutečnil odborný seminář zaměřený na problematiku návykových látek, který byl určen pro pedagogy základních škol. Nyní chystá místostarostka města Dobříše ve spolupráci s odborníky přednášku pro rodiče a veřejnost s názvem Populární návykové látky.

Návykové látky, drogy, závislost, … toto stále více aktuálnější téma je důležité a nezbytné řešit nejen s žáky ve školách, ale také napříč širokou veřejností. Právě proto se uskutečnil seminář pro pedagogy, během kterého se odborníci z oddělení kriminální policie podělili o své zkušenosti. Diskuze se zaměřila na to, jak se v takových situacích zachovat a jak nepoškodit zdravé prostředí ve škole.

Pro uspořádání semináře pro pedagogy, kterého se místostarostka také sama účastnila, zdůraznila význam takovýchto akcí: „Návykové látky a problematika s nimi spojená je téma neoblíbené, možná vzbuzující strach, ale je nesmírně důležité jej otvírat, předávat si zkušenosti a být připraven v této věci jednat. Poděkování patří nejen těm, kteří se semináře účastnili, ale zejména kriminální policii, která bezplatně a vstřícnou formou problematiku přednesla.“

Na uvedený seminář pro pedagogy nyní město Dobříš naváže přednáškou určenou primárně pro rodiče a veřejnost. Její název Populární návykové látky, vzbuzuje velký zájem. Setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 5. října od 18:00 hod. v Kulturním domě Dobříš, bude nabité zásadními informacemi právě pro rodiče a širokou veřejnost. Přednášet budou odborníci v této problematice zběhlí a lidé na slovo vzatí.

Místostarostka Jindřiška Romba vás společně s organizací Magdalena o.p.s. a paní Prof. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. tímto zvou na přednášku s ukázkou návykových látek a veřejnou diskuzi. „Věříme, že tyto semináře a přednášky přispějí k lepšímu porozumění problematiky návykových látek a budou podnětem k dalším diskusím a aktivitám v této oblasti,“ dodává Romba.

 

 

Komentáře