Příběh, který vypráví Václavka

BRDY – Čs. obec legionářská ve spolupráci Vojenskými lesy a statky, Hornickým muzeem Příbram, okolními obcemi, Armádou ČR a dalšími subjekty připravila na sobotu 20. dubna od 13 hodin u chaty Václavka nedaleko Teslín  pietní vzpomínku na čs. paraskupiny Intransitive a Tin, které seskočily z 29. na 30. 4. 1942 u této chaty Václavka, poblíž Padrťských rybníků v Brdech, v sousedství obce Teslíny k plnění zvláštních úkolů v rámci protinacistického odboje.

Všichni aktéři vzpomínané akce položili život, například parašutista Jaroslav Švarc padl spolu s ostatními spolubojovníky z dalších parašutistických skupin 18. 6. 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Životem zaplatili také civilní obyvatelé z okolních obcí, kteří těmto parašutistům poskytli pomoc, například rodina Viktorova z nedalekého Věšína. Byli popraveni 1. 7. 1942, včetně šestnáctiletého Jiřího Viktory, nejmladší oběti heydrichiády z Příbramska. Mezi popravenými byli jeho rodiče, sestra a dokonce i těhotná žena – jejich příbuzná, a mnoho dalších.

V rámci vzpomínkového aktu je plánován též seskok  parašutistů v místech někdejšího přistání oněch čs. zahraničních vojáků v době 2. světové války. Součástí pietního místa je i informační panel obsahující podkladový materiál a historická vyobrazení, s unikátní fotografií obou čs. parašutistických skupin před odletem z Velké Británie do akce, které poskytl historik a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Komentáře