Radnice změnila postoj ke stavbě kanalizace v Kozičíně, výše ceny už jí nevadí

Obec Kozičín.

PŘÍBRAM/KOZIČÍN – O stavbě kanalizace v osadě Kozičín se mluví už téměř 20 let. Nyní by mělo dojít konečně na její realizaci. Ovšem náklady na stavbu se z původně odhadovaných 90 milionů na 185 milionů korun. Vedení města přitom nedávno ještě uvažovalo o rozdělení celého projektu do etap.

Na březnové tiskové konferenci města uvedl starosta Jan Konvalinka, že radnice nyní dostává finalizované podklady od projektantů. „V souvislosti s tím se zamýšlíme nad celkovým rozpočtem té akce, protože tam jsou věci, které nás poněkud překvapily svou nákladností. My jsme se původně bavili o nějakých osmdesáti nebo devadesáti milionech korun, ale nedávno jsme v radě schvalovali záměr, který počítá se sto čtyřiceti miliony, nicméně tento projekt i nadále považujeme za nesmírně důležitý,“ konstatoval příbramský starosta Jan Konvalinka.

Podle jeho slov bylo ve hře i rozdělení celého projektu na etapy. „To znamená, že uděláme třeba jen samotnou kanalizaci a ty další věci jako vodovod, veřejné osvětlení mohou být cílem dalších etap,“ dodal na poslední tiskové konferenci vedení města Konvalinka. Ovšem nyní je postoj radnice zcela opačný.

Podle vyjádření radnice je projekt hotový a město aktuálně připravuje vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby. Původní projekt počítal s investicí zhruba 90 milionů, kdy byla zahrnuta pouze samotná výstavba splaškové kanalizace. Upravený projekt nově zahrnuje také vybudování dešťové kanalizace a kompletní opravu vodovodních řadů. „Dalším rozšířením projektové dokumentace se v předpokládané ceně dostáváme na částku 185 milionů Kč. Mohli bychom udělat pouze samotnou kanalizaci, ale nedává nám smysl dělat kanalizaci a vodovod odděleně, abychom v průběhu pár let nemuseli celou obec opět rozkopat. Jde skutečně o vysokou investici, ale věříme, že desítky let se nebude muset v Kozičíně řešit nevyhovující vodohospodářská infrastruktura. Bonusem pak budou nové povrchy komunikací a veřejné osvětlení,“ říká nyní starosta Konvalinka.

Na financování chce město využít kromě svých peněz také další zdroje, kterými bude projekt celkové obnovy infrastruktury v Kozičíně financovaný. Část nákladů, zhruba 21 milionů korun, by měla pokrýt dotace z Ministerstva zemědělství, pokud ji město získá. „Kromě dotace, o kterou máme zažádáno, můžeme počítat také s několikamilionovou úhradou od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, který v rámci výkopových prací bude měnit i své rozvody. I v tomto případě by mělo jít o nezanedbatelnou částku,“ míní Konvalinka a dodává: „Konečnou výši investice nám ukáže až samotná soutěž, doufejme, že stejně jako v případě výstavby v Lazci, se nám podaří vysoutěžit nabídkovou cenu pod tou předpokládanou.“

Samotné stavební práce jsou naplánovány na roky 2024-2025, tedy ještě před plánovaným zkapacitněním příbramské čistírny odpadních vod. Nicméně s projektem se počítá, a pro celý Kozičín je na ČOV rezervována kapacita. Vzhledem k finanční náročnosti projektu, pak město změnilo svůj postoj v tom smyslu, že bude prý šetřit jinde. „Jak jsem již uvedl, investice je opravdu veliká, nicméně velice důležitá. S ohledem na finanční náročnost jsme vypracovali seznam méně prioritních projektů v rámci vodohospodářského majetku, které můžeme v čase posunout, a rozložit tak náklady do delšího časového úseku,“ uzavřel příbramský starosta.

Komentáře