Co vadí opozici i odborníkům na přechodu k provozování si vodohospodářského majetku městem

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.
 
PŘÍBRAM  – O konce loňského roku rezonuje městem téma vody. Konkrétně jde o to, že vetšinou hlasů zastupitelů bylo rozhodnuto, že si město bude nově svůj vodohospodářský majetek provozovat samo. Opozice má ale k tomuto kroku výhrady a nejen opozice. Více nám k tomuto tématu napsala zastupitelka za Spojence Markéta Škodová.
 
V debatě o provozování vody na příbramském zastupitelstvu vystoupil Jiří Paul, šéf společnosti VAK Beroun, místopředseda Asociace pro vodu ČR, člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a technický auditor Ministerstva zemědělství ČR. Ve svém projevu na úvod zdůraznil, že vystupuje zejména jako příbramský občan. Co zaznělo?
 
 – Město od září do prosince hodnotilo nabídky v koncesním výběrovém řízení na nového provozovatele (stávajícímu končila smlouva), až několik dní před koncem lhůty koncesní řízení zrušilo.
 
Překvapivě zároveň mimořádné zastupitelstvo před Vánoci bez jakéhokoliv předchozího projednání většinou rozhodlo o tom, že město si bude provozovat vodovody a kanalizace samo. Návrh padl během diskuze o koncesním řízení, které představovalo objem zakázky 1,6 miliardy Kč na 10 let.
 
– V průběhu letošního února starosta připouští, že městská provozovatelská společnost bude mít privátního strategického partnera.
 
– V žádném z dosud představených a chatrných scénářů se neřeší složitá technická provázanost s majetkem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Ta spočívá v tom, že svazek na svých zařízeních vyrábí pitnou vodu, ta přitéká do města Příbram a dále pokračuje do dalších obcí. Dohromady je na území města Příbram přes 20 míst, kde se předává voda mezi Svazkem a městem. To nevadilo do té doby, dokud Svazek i město měli stejného provozovatele.
 
Vedení města říká, že převezme správu nad vodovody, bude nezávislé na privátním provozovateli. Přitom předpokládá, že do nové provozovatelské společnosti, která musí vzniknout během několika měsíců, vstoupí právě privátní provozovatel.
 
Zatímco koncesní smlouva je na 10 let, podíl ve firmě je navždy. Pokud budou vztahy dobře nastavené, pak i fungování může být dobré. Proč ale vedení města neříká vše a tak, jak to doopravdy je? Vytvářet firmu jen na provozování města je technický nesmysl. Navíc se tím město dostává do nevýhodné vyjednávací pozice vůči současnému provozovateli, bez jehož pomoci technické a personální to v tak krátkém čase nejde dost dobře zvládnout.
 
Markéta Škodová, zastupitelka za Spojence
 
Celé vystoupení Jiřího Paula na únorovém zasedání příbramského zastupitelstva.
 

 
 
 

Komentáře