O půjčku od města letos nikdo neměl zájem

PŘÍBRAM – Letos v polovině dubna se mělo uskutečnit výběrové řízení podaných žádostí u tzv. Fondu zápůjček města Příbram. Bohužel nebylo o čem rozhodovat, protože nikdo žádnou žádost nepodal. Zájem o tuto půjčku od města v posledních letech výrazně klesl.

Žadatelem u tzv. Fondu zápůjček města Příbram (FZ) může být pouze buď fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, nebo právnická osoba se sídlem v Příbrami. Doba splatnosti všech druhů zápůjček je maximálně čtyři roky. Na opravy či technické zhodnocení rodinných domů či bytů ve vlastnictví fyzických osob, které se nacházejí na území města Příbram, žadatel v tomto rodinném domě/bytě skutečně bydlí a doloží jeho vlastnictví, se poskytuje zápůjčka s ročním úrokem 5 %. Nicméně letos nikdo o peníze na opravu město nepožádal.

V roce 2019 se kvůli malému zájmu lidí dokonce uvažovalo, že se celý fond zruší, ale k tomu nakonec nedošlo. Podle ekonoma a zastupitele Václava Dvořáka (Spojenci), který je zastáncem ponechání fondu, je to především malou informovaností veřejnosti. „Z praxe bohužel vím, že občané o této možnosti téměř nevědí. Je pravda, že v Kahanu se občas objeví malá inzerce, ale je to jak je vidět málo. Pokud by se situace s využíváním nezlepšila, uměl bych si představit rozpuštění toho fondu k volnému a hospodárnému využití,“ říká Dvořák.

Fond byl zřízený v roce 1995 jako Fond oprav a modernizace (FOM). První půjčky z tohoto fondu byly poskytnuty v roce 1996, kdy finanční prostředky čerpalo jednadvacet žadatelů. Zájem o půjčky se postupně začal snižovat i přesto, že byla vypisována tři až čtyři výběrová řízení ročně.

Komentáře