Bývalé sportovní tréninkové centrum bude nyní sloužit hokejistům

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Bývalá provozovna sportovního tréninkového centra má svého nového nájemce. Sportovní zařízení města Příbram (SZM) během března oznámilo záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově čp. 378 v Příbrami – budova Zimního stadionu. V kontextu zveřejněného záměru obdrželo SZM nabídku celkem od 3 subjektů.

Rada města na svém jednání  15. 4. schválila přenechání prostor novému nájemci, a to subjektu Hokejový klub HC Příbram, z.s. Záměrem spolku je v předmětných prostorech vybudovat tréninkové a regenerační centrum pro širokou sportovní veřejnost se zacílením na děti a mládež, včetně vybudování nového zázemí pro Hokejový klub HC Příbram a případnou Akademii ledního hokeje žen ČSLH.

Video z otevření sportovního tréninkového centra před čtyřmi lety:

 

Komentáře