Na radnici se jednalo o pomoci příchozím lidem z Ukrajiny

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – V úterý 2. března byla svolána koordinační schůzka, na které se za přítomnosti zástupců institucí a spolků jednalo o potřebách a postupech v oblasti pomoci ukrajinským občanům přicházejícím na Příbramsko.

Zmíněné schůzky se kromě zástupců města a jeho odborů účastnily také neziskové organizace, Centrum pro integraci cizinců, zástupci Policie ČR – Odbor cizinecké policie či zástupci Úřadu práce. Tyto instituce jsou prvními, se kterými je potřeba po příchodu do republiky navázat kontakty.

Obyvatelé Ukrajiny se po příchodu do Čech musí hlásit na Oddělení cizinecké policie. To je důležité především kvůli vydání povolení k pobytu a možnosti žádat o vízum. Podle vedení města na schůzce zazněly velice důležité informace od zástupců příbramské pobočky Úřadu práce. Kromě informací o možnosti dávek a podpory či hledání zaměstnání, tedy úkonů, které je možné učinit pouze s pracovníky Úřadu práce, získali účastníci schůzky informace, že se připravuje zákon, ve kterém budou obsaženy všechny kroky, které úřad může příchozím nabídnout. „Zároveň díky této schůzce mohu odpovědět na časté dotazy v oblasti ubytování a v rámci zmíněného připravovaného zákona se uvažuje o podpoře občanů, kteří ukrajinské rodiny ubytovávají ve svých objektech,“ uvedl po schůzce starosta Jan Konvalinka a dodal, že v nejbližších dnech bude připraven informativní materiál, který přinese potřebné informace, postupy a kontakty navázané přímo na Příbramsko.

Tématem první koordinační schůzky byly aktuální potřeby, mezi které patří také školství, tedy možnosti dětských skupin, mateřských a základních škol. „Město ještě dnes povede jednání s řediteli školských zařízení, kdy bude třeba zajistit speciální třídy pro ukrajinské děti. Zde je třeba zmínit také jazykové bariéry, je potřeba zajišťovat překladatele a jazykové kurzy. V tomto okamžiku jistě není od věci vyzvat všechny, kteří by v této oblasti mohli pomoci,“ řekl Konvalinka. Jazykové kurzy pro příchozí z Ukrajiny jsou řešené také Úřadem práce a dalšími organizacemi.

Koordinační schůzka se také zabývala tématem finanční podpory prostřednictvím transparentního účtu, nebo o přerozdělování veřejné materiální sbírky.

Komentáře