Akreditované a terapeutické programy ve věznici

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM/BYTÍZ – Akreditovaný program „Zastav se, zamysli se, změň se“ ukončilo ve dvou bězích ve dnech 4.4. a 17.4. celkem 17 vězněných osob. Cílem soustavného programu je změna postojů a myšlení recidivistů se získáním motivace pro život na svobodě bez absence kriminálního chování. Mimo tento program realizuje Věznice Příbram širokou nabídku projektů a činností s cílem minimalizace kriminogenních rizik.

V těchto dubnových dnech pod vedením 4 odborných lektorů dokončilo sedmnáct odsouzených ve Věznici Příbram resocializační výcvikový skupinový program „Zastav se, zamysli se a změň se“ (3Z), jenž obsahově směřuje ke změně myšlení a chování ve vztahu k páchání trestné činnosti. Jde o cílenou a pevně strukturovanou aktivitu z oblasti speciálně výchovných metod programu zacházení. Program je zaměřen na trénink sociálních dovedností a znalostí, rozvoj kritického myšlení, schopnost řešení problémů s dlouhodobější perspektivou, rozvoj sociálních kompetencí a komunikačních dovedností, učení sebeovládání, přijímání pravidel, předcházení pocitů frustrace a zklamání z neúspěšného zařazení do společnosti, posilování sebedůvěry a sociálních vazeb a norem.

V průběhu závěrečných setkání byly úspěšným účastníkům zopakovány a připomenuty nejdůležitější momenty této aktivity a jedné ze skupin ředitelem věznice Petrem Červeným předány certifikáty o absolvování tohoto programu. 

Akreditovaný program „3Z“ je nedílnou součástí celé škály aktivit a činností ve Věznici Příbram. Zařízení dále disponuje specializovaným oddělením pro odsouzené s poruchami chování způsobené užíváním návykových látek. Hlavním cílem tohoto oddělení je omezovat či snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy trestné činnosti u drogově závislých odsouzených. V podmínkách věznice jim nabídnout možnost změnit své chování. Na základě dobrovolnosti jsou přijatí odsouzení zařazeni do terapeuticko-vzdělávacího programu v minimálním rozsahu 21 hodin týdně po dobu až 16 měsíců. Dále jsou ve věznici v oblasti závislostí zřízeny bezdrogové zóny a poskytována substituční léčba. Na nekuřácké zóně se pracuje se snahou abstinence a vedení k životu bez závislosti na nikotinu. Nezastupitelnou roli v nabídce programů má také strukturovaná terapeutická aktivita Model dobrého života, která cílí na zodpovědnost, rozhodování a prvky zdravého životního stylu. Nově je zaváděn v podmínkách Věznice Příbram program Vnímám i Tebe, který se zaměřuje  na zvýšení odpovědnosti pachatele vůči obětem trestné činnosti. Program v sobě integruje práci s kriminogenními riziky pachatelů a práci s dopady trestného činu na oběť. 

Ve věznici je také zřízeno Školské vzdělávací středisko s učebními obory kuchař, číšník. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR a neziskovými organizacemi jsou taktéž realizovány rekvalifikační kurzy s různým zaměřením.

„Aby bylo možné veškeré výše uvedené činnosti s vězněnými osobami realizovat musí Věznice Příbram disponovat kvalitním personálem, který je ochoten spolupracovat, sebevzdělávat se a najít v práci smysl. Dovolujeme si konstatovat, že se toto daří, o čemž svědčí výčet uvedených činností,“ dodal tiskový mlůuvčí věznice Vladimír Rampas.     

Komentáře