Příbram aktivovala krizový štáb. Poprvé se sejde zítra

Krizový štáb města. Ilustrační foto. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Poslední listopadový den byl po několika měsících opět aktivován krizový štáb ORP Příbram. První jednání je svoláno na čtvrtek 2. prosince.

K aktivaci došlo v důsledku zhoršující se epidemiologické situaci a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. Předsedou krizového štábu je příbramský starosta Jan Konvalinka. Členy krizového štábu jsou: vedení města, Hasičský záchranný sbor, zástupce jednotky březohorských hasičů, Policie ČR a tajemnice krizového štábu. K jednání jsou zváni zástupci Krajské hygienické stanice, Zdravotnické záchranné služby, Městské policie Příbram, Oblastní nemocnice Příbram a dalších organizací dle aktuální potřeby.

„Se všemi výše jmenovanými jsme samozřejmě stále v kontaktu. O všech krocích krizového štábu jsou pravidelně informováni starostové obcí v ORP Příbram, kteří mohou být v případě zájmu jednání krizového štábu přítomni,“ uvedl Jan Konvalinka.

Krizový štáb povinně zřizují obce s rozšířenou působností a ostatní obce jej mohou zřídit jako pracovní orgán, který ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému zabezpečuje vyhodnocování situace, přijímá opatření a koordinuje společný postup všech složek IZS a dalších institucí.

Komentáře