Hornické muzeum otevře Geopark Brd a Podbrdska

Foto: Hornické muzeum Příbram

PŘÍBRAM – Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí zpřístupní Hornické muzeum Příbram své expozice a podzemní trasy v sobotu 18. května za symbolické vstupné 1 Kč. „Za kačku“ mohou zájemci od 9 do 18 hodin navštívit jak expozice a podzemní trasy na Březových Horách, tak i pobočky Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota.

Ve 14 hodin se navíc v areálu dolu Vojtěch koná slavnostní otevření Geoparku Brd a Podbrdska. V něm muzeum prezentuje 20 velkorozměrových vzorků místních typických hornin a geologických zvláštností z různých období starohor a prvohor, které časově pokrývají období zhruba 300 milionů let. „Vystaveny jsou objemné ukázky tří vybraných typů rudních žil z prostoru příbramského uran-polymetalického revíru. Navezený materiál z Jinecka návštěvníkům ukáže, jakým způsobem se dají nalézt zkamenělé schránky trilobitů v prvohorních břidlicích,“ zve na otevření ředitel muzea Josef Velfl. Geopark je doplněn informačními panely a QR kódy odkazujícími na rozšiřující informace o jednotlivých horninách.

Geopark muzeum vybudovalo za podpory Středočeského kraje, za podpory a pod záštitou Ministerstva kultury ČR, ve spolupráci s DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram, Lesy České republiky s. p., Lesním závodem Konopiště, Muzeem Českého krasu v Berouně, p. o., Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., Divize Hořovice a CHKO Brdy.

Komentáře