Příbramská nemocnice získala důležitý certifikát pro iktové centrum

PŘÍBRAM – Iktové centrum se zabývá léčbou akutní mozkové příhody. V těchto dnech získalo po půlročním administrativním procesu a ještě delší době zkvalitňování a zrychlování své péče důležitý certifikát kvality od European Stroke Organization, což je nejvyšší evropská autorita v této oblasti.

„Iktové centrum, které toto splní, s jistotou garantuje to, že počínaje akutní péčí po přijetí pacienta do nemocnice, diagnostikou, podáním rekanalizační léčby až po rehabilitace a následnou ambulantní péči zajišťuje podle posledních evropských požadavků. Tedy, že to má garantovanou kvalitu,“ vysvětluje primářka neurologického oddělení  Helena Hlaváčová.

Předchozí ocenění od iniciativy Angels, kde iktové centrum získalo nejvyšší stupeň ocenění, hodnotí výsledky s jinými kritérii. Rozdíl je i v časové platnosti, protože aktuálně získaná certifikace se v době mimo covidové pandemie vyhodnocuje každé 3 měsíce.

Podle primářky Hlaváčové bylo získání certifikace o něco málo jednodušší díky výborným národním výsledkům celé České republiky. Příbram se tak z posledních příček v hodnocení dokázala během necelých dvou let dostat na úroveň evropské špičky.

„Úplně jsme změnili postup u akutního pacienta s cévní mozkovou příhodou. Celý diagnostický postup i zahájení léčby se výrazně zrychlilo. V tomto se plně rovnáme jiným iktovým centrům. Jsem za to velmi ráda, protože předtím jsme byli úplně poslední. Je to jasný signál toho, že se péče v naší nemocnici zlepšuje,“ říká primářka Hlaváčová, která by ráda iktové centrum i neurologické oddělení nadále rozvíjela.

To se podařilo naposledy ve spolupráci s radiologií, kdy začali používat nový software na vyhodnocení CT vyšetření u pacienta s akutním iktem. Snímek dokáže rozlišit tkáň, která je již mrtvá a tu, která se dá ještě zachránit. Právě díky tomu je možné pomoci i další skupině pacientů.

Na činnosti iktového centra se kromě neurologického oddělení podílí také Záchranná služba Středočeského kraje, urgentní příjem ON Příbram, pracovníci oddělení zobrazovacích metod, interní JIP, oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, lůžková rehabilitace a také nutriční terapeuti, sociální pracovnice a logoped.

Cévní mozková příhoda (mrtvice) je akutní onemocnění, které postihuje lidi v nejrůznějším věku. Posunuje se i do nižších věkových kategorií. Nejčastěji se jedná o nedokrvení mozku (infarkt), nebo méně často o krvácení, což bývá způsobeno nejčastěji neléčeným, nebo nesprávně léčeným vysokým krevním tlakem. Značná část mozkových infarktů bývá způsobena problémem v oblasti srdce. Zejména fibrilací srdečních síní. Prevencí je správné léčení rizikových faktorů a také zdravý životní styl.

Komentáře