První nádoby na jedlé tuky a oleje jsou už v ulicích Příbrami

Kontejner na použité jedlé tuky a oleje bude nyní lidem dostupnější. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Přepálené tuky a oleje z našich kuchyní nepatří do výlevky, kde ovšem často končí a velmi komplikují provoz čističky odpadních vod. Zatím mohli lidé ukládat tento „odpad“ do sběrných nádob v areálu Technických služeb a sběrného dvora. Nyní je přístup k odpadovým nádobám jednodušší, jsou totiž přímo v ulicích města.

Umístění ve sběrném dvoře na Balonce i v areálu Technických služeb bylo pro většinu lidí trochu z ruky. Požadavali, aby nádoby na použité jedlé tuky a oleje byly rozmístěny na celém území města a oni se tak nebuseli s několika PET lahvemi trmácet na druhý konec města. „Pozorní občané si jistě všimli, že se v některých lokalitách města objevily nové uzamčené popelnice. Jejich určení je jasné, patří do nich použité jedlé tuky a oleje z našich domácností. Tímto krokem chceme občanům zjednodušit likvidaci použitého kuchyňského oleje, který by v žádném případě neměl končit v kanalizaci a poté v čistírně odpadních vod,“ říká k potřebě bezpečného ukládání tohoto druhu odpadu starosta Jan Konvalinka.

Hnědé uzamykatelné nádoby jsou nově umístěny na stanovištích tříděného odpadu v následujících lokalitách:

– Brodská (u Fialky)

– Osvobození (za lékárnou)

– Slunná (zastávka MHD)

– Nádvoří Msgre. Korejse (u garáží)

– Školní

– Kamenná

I nadále samozřejmě můžete tento druh odpadu ukládat také v areálu Technických služeb Příbram či ve sběrném dvoře. Do zmíněných odpadových nádob patří pouze jedlé tuky a oleje, nikoliv technické oleje, maziva a kapaliny. Olej je možné ukládat v řádně uzavřených nádobách, ideálně v PET lahvích.

Komentáře