Město má nový web

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Nové oficiální webové stránky města byly spuštěné koncem minulého týdne. Pro uživatele by měl být jejich obsah přehlednější, na titulní straně například přibyl „kalendář akcí“ nebo oddělení „pro turisty“.

„Po zásadní změně zpravodaje Kahan přicházíme se změnou druhého nejvýznamnějšího komunikačního kanálu města. Agenda, kterou město řeší, je obrovská. Naší snahou bylo proto především stránky zpřehlednit a usnadnit uživatelům orientaci. Stránky jsou komfortně dostupné také na mobilních zařízeních,“ uvedla k novince vedoucí odboru kancelář města Zuzana Kučerová.

Ke změně došlo i v sekci „otázky a odpovědi“, kde nově musí lidé kladoucí dotaz uvádět i svou mailovou adresu. „Tázající bude do budoucna nucen uvádět svůj e-mail, čímž je jeho anonymita částečně rozkryta. Pokud já se neschovávám před občany, nevím, proč by se občané měli schovávat přede mnou, mají-li chuť se na něco zeptat anebo poukázat na nějaký nešvar,“ napsal na otázku, proč byla tato podmínka zavedena, starosta Jindřich Vařeka.

Hlavní změny městského webu:

– přehlednost
– snadnější orientace
– soulad s vizuálním stylem města
– hlavní informace jsou více „na očích:
– aktuality
– kalendář akcí
– výrazné vyhledávací okno, jehož cílem je zjednodušit vyhledávání informací na webu města
– vznikl nový portál „Pro turisty“, který bude pomocníkem a rádcem návštěvníkům Příbrami

Komentáře