Hornické muzeum v rámci Prokopské pouti slavnostně otevře část historického podzemí

Prohlídky březohorského podzemí. Foto: archiv muzea

PŘÍBRAM – Hornickou parádou v 9 hodin z náměstí TGM začala dnes 28. historická hornická Prokopská pouť. Letos bude součástí nabitého programu například slavnostní zpřístupnění další části historického podzemí zdejších dolů, nebo divadelní vystoupení studentů svatohorského gymnázia, kteří sehrají scénu z návštěvy císaře Františka Josefa I. na Březových horách.

Prokopská pouť, jejíž tradice byla obnovená v roce 1990, je největší a nejslavnější českou hornickou pouťí, kterou doprovázejí různá kulturní vystoupení, kostýmované průvody, dobové scénky, pouťové atrakce a staročeské trhy. Počátky pouti sahají hluboko do minulosti, kdy příbramští havíři oslavovali svého patrona sv. Prokopa.

V letošním roce si připomínáme 120. výročí povýšení Březových Hor na královské horní město císařem Františkem Josefem I. Tomu bude také věnován doprovodný program, který ve 14 hodin na nádvoří Ševčínského dolu, dříve šachty Císaře Františka Josefa I. fanfárami Souboru svatohorských trubačů, následně vystoupí Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou se scénou návštěvy císaře Františka Josefa I. a jeho doprovodu na této březohorské šachtě. „Poté bude slavnostně zpřístupněna další část historického podzemí zdejších dolů, a to Ševčínská dopravní štola, původně rovněž pojmenovaná na počest císaře Františka Josefa I., s možností jízdy důlním vláčkem do jejího nitra,“ říká ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Novinkou letošní Prokopské pouti bude výstava modelů historických dolů od Josefa Holého a dřevěná plastika horníka v životní velikosti na nádvoří Ševčínského dolu od Františka Malého. Po celý den bude prohlídka jednotlivých expozic muzea za symbolickou 1 Kč.

Komentáře