Rozmístění nádob na tuky pomohlo. Lidé jich za měsíc odevzali 230 kg

Kontejner na použité jedlé tuky a oleje bude nyní lidem dostupnější. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Na začátku března město konečně vyslyšelo námitky veřejnosti, aby nádoby na použité jedlé tuky a oleje byly rozmistěné na území města a ne jen v areálu Technických služeb nebo ve sběrném dvoře.

Veřejnost a především starší lidé původní sběrné lokality kritizovali s tím, že jsou příliš z ruky a je pro ně komplikované tam vozit několik PET lahví s použitým kuchyňským olejem. Od doby rozmístění hnědých popelnic na začátku března bylo do těchto nádob odloženo 230 kg odpadu.

„Dle zpráv z Technických služeb je jasné, že si občané cestu k ukládání tohoto druhu odpadu našli. Hnědé uzamykatelné popelnice se tedy postupně budou objevovat i na dalších stanovištích tříděného odpadu. Každý litr oleje z domácností, který neskončí ve výlevce a následně v ČOV je velkým přínosem,“ řekl v návaznosti na první svoz starosta Jan Konvalinka.

Kuchyňské oleje a jedlé tuky mají být do sběrných nádob umisťovány v uzavřených nádobách, ideálně PET lahvích. Jejich sběrem se má zabránit tomu, aby končily v odpadu a tím zanášely čističku odpadních vod, kde  ničí biokultury na čistění vody.

Komentáře