Děti budou moci konečně vyrazit na hřiště

Dětské hřiště na Komenského náměstí

PŘÍBRAM – Dětská hřiště, která mají ve správě Technické služby Příbram se otevírají po zimní přestávce. Už 2. března bylo v provozu hřiště v Mariánské ulici a hřiště v Klidové zóně Ryneček, nyní budou město otevře i ta zbývající.

Technické služby provedly pravidelnou kontrolu a potřebné úpravy u centrálních dětských hřišť, která budou od středy 31. března otevřené pro veřejnost. „Ve městě máme dvanáct centrálních dětských hřišť, tedy hřišť, která jsou oplocena a mimo provozní dobu uzamčena. Dvě tato hřiště jsou otevřena od začátku března, zbylá budou otevřena od středy 31. března, a to i přes některá doporučení, že by dětská hřiště měla být uzavřena. Nemyslíme si, že bychom dětem měli ubírat možnost hrát si venku,“ říká starosta Jan Konvalinka.

I letos bude město pokračovat v obnově dětských hřišť. V plánu jsou ale i úplně nová.   „Každoročně se snažíme síť dětských hřišť rozšířit a postupně obnovovat původní herní prvky. Nového hřiště se příbramské děti dočkají na Březových Horách a v plánu je obnova hřiště v Lesoparku Litavka či výměna některých prvků na dětském hřišti v ulici Jana Drdy,“ doplnil informace Jan Konvalinka. Kromě centrálních dětských hřišť jsou ve městě další dětská hřiště neoplocená, workoutová cvičiště a řada míst s původními průlezkami.

Komentáře