Dělostřelci debatovali v Jincích s občany o obnovení ostrých střeleb

Foto: Vladimír Šandor

JINCE – V souvislosti se znovuzavedením ostrých střeleb z děl v Jincích se v pátek 26. dubna uskutečnila beseda s obyvateli dotčených obcí. Velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Jan Cífka zhruba tři desítky občanů informoval, že střelby budou probíhat nanejvýš 5x ročně a jen ve všední dny. Výcvik se bude odehrávat pouze v prostoru posádkového cvičiště a jeho ochranném pásmu, které je pro veřejnost uzavřeno dlouhodobě.

Obyvatelé obcí z okolí Jinců během besedy nejčastěji zmiňovali obavy z hluku, uzavírání komunikací nebo omezení v podobě uzavření CHKO Brdy. „Všechna cvičení budou avizována s předstihem na úředních deskách obcí, webových stránkách pluku a sociálních sítích. Nebudeme střílet o víkendech ani o státních svátcích,“ ozřejmil Cífka, podle něhož cvičení budou probíhat maximálně pětkrát ročně, a to od úterý do čtvrtka v době od 9:00 do 22:00 hodin. Útvar se navíc vždy bude snažit spojit cvičení dělostřeleckých a minometných jednotek tak, aby minimalizoval zátěž na obyvatele a prostředí.

plukovník Jan Cífka

Ostrá střelba pouze v posádkovém cvičišti a jeho ochranném pásmu

Armáda již v minulosti uvedla, že potřebuje vytvořit podmínky k rychlému přeškolení a zavedení nového zbraňového systému CAESAR do užívání dělostřelectva. Současně reflektuje změny bezpečnostního prostředí, které vytváří požadavky na decentralizovaný výcvik vojsk. Z pohledu dělostřelectva se nejedná o výraznou změnu.

Dělostřelci jsou v Jincích už od roku 1928 a i přes změny velikosti výcvikového prostoru v roce 2012 zde vojáci trénují nepřetržitě. Střelby ostrou municí budou probíhat ze severního směru z dříve využívaných prostorů palebných postavení, která jsou součástí posádkového cvičiště Jince. Uzavřena bude oblast posádkového cvičiště a jeho ochranného pásma. Cílová a dopadová plocha bude pouze Brda. Prostor bude vyznačen informačními a bezpečnostními cedulemi a na hlavních cestách budou závory a zabezpečovací služba. „Vstup do posádkového cvičiště Jince je trvale uzavřený pro veřejnost,“ upřesnil nadrotmistr Ivoš Belšán, náčelník výcvikových zařízení Brda. „Technika, která pojede na Podluhy střílet, pojede přes prostor. Nebude tak docházet k žádnému uzavírání obecních veřejných komunikací,“ doplnil.

Plán znovu obnovit střelbu z děl ve výcvikovém táboře Jince byl dlouhodobě komunikován se starosty místních obcí, se zástupci vojenských lesů a správou CHKO. Panuje všeobecná shoda. CHKO považuje znovuzavedení střeleb za žádoucí s ohledem na zachování unikátní flory a fauny, které občasné výpaly svědčí. Do budoucna se plánuje povolení střeleb z některých dalších bývalých palebných postavení. To je však nyní předmětem našich analýz a jednání.

Autor: Gabriela Kugler

Foto: Vladimír Šandor

Komentáře