O dva pozemky v Jincích se strhla aukční bitva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sídlí v budově Úřadu práce Příbram.

PŘÍBRAM/JINCE – Příbramské pracoviště Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronických aukcích dva pozemky u Běřína, který je součástí Jinců. O oba pozemky veřejnost projevila velký zájem a státní rozpočet byl prodejem těchto pozemků navýšen o bezmála 100 000 Kč.

Pozemky jsou podle nového územního plánu městyse Jince zařazeny do kategorie plocha smíšená, nezastavitelné přírodní území. Celou svojí výměrou jsou pokryvnou plochou okrasných dřevin. Jeden z pozemků o rozloze 658 m2 přímo hraničí s rozlehlou loukou, která je určena k výstavbě čtyř rodinných domů. Druhý, jehož plocha zabírá 593 m2, tvoří dlouhý pás přiléhající k hlubokému údolí s protékajícím místním malým potokem.

O oba pozemky byl zájemci sveden velký boj – první z pozemků byl po 28 příhozech prodán za 61 300 Kč a druhý byl prodán po 17 příhozech za částku 38 000 Kč. Prostředky za prodej obou pozemků byly odvedeny do státního rozpočtu.

Komentáře