Jince mají za zpětný odběr baterií a akumulátorů osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2020

JINCE  – Městys Jince získal za zpětný odběr baterií a akumulátorů osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2020 od společnosti ECOBAT s.r.o.

Zapojením do sběru baterií pomáhají obyvatelé Jinců přírodě hned dvakrát. Tím umožňují, že se z vybraných baterií prostřednictvím recyklace získávají kovonosné suroviny a tím se šetří zdroje nerostných surovin. Zároveň tyto baterie neskončí na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky znečišťující ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Komentáře