Začala demolice mostu v Počaplech

POČAPLY – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pracuje na rekonstrukci mostu v Počaplech. Bylo dokončeno provizorní přemostění Mlýnského potoka a byla na něj převedena doprava.

„V pondělí 22. března jsme zahájili frézování vozovky na původním mostě z přelomu 19. a 20. století, jako přípravu na jeho demolici. Ta začala ve středu 24. března v sedm hodin ráno. Původní klenutý most bude kompletně odstraněn včetně jeho původního založení pod hladinou Mlýnského potoka. Vytvoří se tak prostor pro nový mostní objekt, který bude širší a mírně směrově narovnán severním odsazením od jeho současného vedení,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Po vyčištění místa začnou přípravné práce na založení nového jednopólového mostu a následně na samotném založení. 

Řidiči jedoucí po silnici I/19 ve směru Plzeň -Tábor musí v souvislosti s probíhající výstavbou počítat s dopravním omezením. To první spočívá v kyvadlově řízeném provozu po mostním provizoriu, které dočasně překlenuje Mlýnský potok a jehož nosnost je omezena na 12 tun. Těžká nákladní doprava nad 12 run je odkloněna na objízdnou trasu po silnicích I. tříd a to v Rožmitále pod Třemšínem a v Letech obousměrně na Příbram.

Komentáře