Juraj Molnár: Myslím, že jsme v předchozím volebním období školství zvládali lépe

Foto: archiv J. Molnára

PŘÍBRAM – Pomalu končí současné volební období a blíží se podzimní komunální volby. Je proto čas bilancovat a porovnávat. Jak uplynulé čtyři roky vidí člen opoziční ČSSD Juraj Molnár?

Proto jsme mu položili několik otázek a to nejen na téma současného dění v našem městě. 

Máme léto čas dovolených, jak budete trávit léto?                                                    Léto se vždy snažím využít k aktivnímu odpočinku a k návštěvě příbuzných na Slovensku, kterou tedy nevynecháme s manželkou ani letos. A již poněkolikáté vyrazíme s manželkou na Balaton, jezdíme pravidelně na stejné místo a jsme tam moc spokojeni. Maďarské jídlo nám chutná, jsou tam příjemní lidé a klid.

Blíží se nám komunální volby, jak byste zhodnotil svůj zastupitelský mandát v tomto období?
Klub ČSSD má tři členy a je v opozici. To není pozice, ze které můžete mnoho prosadit. Body, které byly v souladu s naším programem jsme vždy podpořili, a i u všech ostatních témat jsme se snažili hledat rozumná řešení. Myslím, že jsme byli konstruktivní a na rozdíl od některých jiných kolegů nemáme potřebu se před občany tolik předvádět.

Zastáváte také funkci předsedy kontrolního výboru, jak byste zhodnotil jeho fungování?
Kontrolní výbor fungoval v rámci všech zákonných norem a podle schváleného statutu. Všichni členové pracují zdarma a v rámci svého volna, i přesto jsme se snažili scházet každý měsíc kromě prázdnin. Svoje úkoly, které mu zadalo zastupitelstvo splnil výbor na sto procent. Bohužel, trápila mě častá neúčast některých členů, zejména těch, kteří zastupovali politické subjekty nové a kteří před volbami před čtyřmi lety nejvíce křičeli, že je potřeba zvolit jiný přístup, dělat věci jinak a lépe. Asi pochopili, že z billboardu se dá voličům slíbit cokoliv, bez ohledu na to, zda se to následně v praxi splní.
Kromě kontrol usnesení rady a zastupitelstva a projednávání petic byl na každé pololetí stanoven plán kontrol, těch se za čtyři roky provedlo zhruba dvanáct až patnáct. Kontrolovalo se několikrát Sportovní zařízení města, skládka Bytíz, namátkově se kontrolovali zakázky malého rozsahu, kontrolovali jsme dohody o mimopracovní činnosti, řešili jsme MHD či aktuální téma – ochranu osobních údajů. Bylo to pestré a až na zmíněnou špatnou docházku některých kolegů fungoval výbor dobře.

V minulém volebním období jste měl mimo jiné na starosti školství, jak byste zhodnotil investice do školství za vašeho působení na radnici a v tomto volebním období?
Z počátku aktuálního volebního období jsem zaslechl ze škol spíše stížnosti na omezení investic. Řešily se pouze nutné opravy a havárie. Investice do škol je potřeba správně načasovat, být připraven na výběrová řízení, na vypsané dotační tituly. To myslím, že jsme v předchozím volebním období zvládali lépe. I díky dotacím, které například pan radní Dvořák s oblibou kritizuje, jsme do škol a školek investovali znatelně víc a udělalo se mnoho dobré práce. To je prostě fakt. V této oblasti zejména sociální demokracie udělala téměř vše a na nové vedení města moc práce nezbylo. I přesto si myslím, že tuto oblast současná koalice podcenila.

Podle některých zastupitelů budou tyto komunální volby takovým malým referendem o rekonstrukci Aquaparku? Jak to vidíte vy?
V září se dozvíme, v jaké fázi je projekt a dvě varianty nové podoby aquaparku. To znamená, že rozhodnutí bude až na novém zastupitelstvu. Zpočátku jsem byl zastánce rekonstrukce, když se hovořilo o částce 200 až 220 milionů, která by se výběrovým řízením pravděpodobně snížila i pod hranici 200 milionů. Pokud se nyní mluví až o 300 milionech korun, přičemž venkovní části se rekonstrukce moc nedotkne a zadlužení by tak bylo obrovské, na 15 let dopředu, tak musím říct, že to už je pro mě příliš. Čili aquapark tématem voleb určitě bude, ale spíše z pohledu výše úvěru. Jsem pro rekonstrukci, ale do maximální výše zhruba 180 milionů korun a byl bych rád, aby se také oprava dotkla venkovní části.
Zajímavým tématem voleb bude určitě i Nový rybník, který je sice nyní krásný, ale zaznamenal jsem řadu nespokojených komentářů na sociálních sítích, zejména ve vztahu k přísnému provoznímu řádu či k zásahům soukromé ochranky, které zjevně překračuje svoje pravomoci. Také chci říci, že zásadně nesouhlasím s případným vstupným do tohoto areálu.

Komentáře